14 ýyldan soň gazanylan 2-nji çempionlyk

Woleýbol boýunça erkekleriň arasynda Ýewropanyň 33-nji çempionatynda Polşanyň ýygyndysy ýeňiji boldy.Olar Rimde oýnalan finalda ýer eýeleri Italiýanyň ýygyndysyndan 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) hasabynda üstün çykmagy başardy.

Bu olaryň 14 ýyldan soň 2-nji çempionlygy bolup, Polşanyň ýygyndysy mundan öň 2009-njy ýylda yklymyň çempionlygyny gazanypdy. 1975-nji 1985-nji ýyllar aralygynda yzly-yzyna 5 gezek finalda utulan polýaklar, şondan soňky 2 finalynda-da çempion bolmagy başardy.

Soňky gezek 2 ýyl öň çempion bolan we umumylykda 5 çempionlygyň eýesi Italiýanyň ýygyndysy 5-nji gezek finalda ýeňildi.

Bürünç medal ugrundaky duşuşykda Sloweniýanyň ýygyndysy Fransiýany 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar edip, ilkinji gezek 3-nji ýeri eýeledi. Sloweniýanyň ýygyndysy mundan öňki 4 ýaryşda 2015-nji, 2019-njy hem-de 2021-nji ýyllarda finala çykyp, kümüş medal gazanypdy.

Italiýadyr Bolgariýada, Demirgazyk Makedoniýada hem-de Ysraýylda geçirilen çempionatyň iň ökde oýunçysy diýlip, Polşanyň ýyldyzy Wilfredo Leon saýlandy.

Çempionat 2026-njy ýylda Rumyniýada geçiriler.

Ýene degişli makalalar

Türkiýäniň Milli Ýygyndy Woleýbol Komandasy, Ysraýyly 3-0 Hasabynda Utdy
Türkmenistanly mekdep okuwçylary 57-nji Halkara Mendeleýew olimpiadasynda medallara mynasyp boldular
Daşary Işler Ministri Fidan, Demirgazyk Makedoniýada Saparda Bolar
Hakan Fidan, Demirgazyk Makedoniýaly Kärdeşi Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Türki Döwletleriň Gün Tertbindaki Wakalar
Sumgaýyt himiýa senagat parkynyň önümleri Türkmenistana ugradyldy