Beýleki täzelikler

Diňle: Welaýat ýetimler öýlerine Arkadagdaky ýetimler öýüne çaga ibermek tabşyryldy
Terrorçy Emine Seýid Ahmed Täsirsiz Ýagdaýa Getirild
Diňle: Maryda häkime ýüzlenýän raýatlar MHM tarapyndan soraga çekilýär
Täze wirtual telefon belgileri balkanlylaryň tamasyny “ödemeýär”
Ýewropada iň gartaşan ýaşaýjyly ýurt belli boldy
Bossan Concept bilen gril möwsümini açyň
Erdogan Bilen Putin Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Erdogan Bilen Mirziýoýew Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Pişik ýygnak wagty türk syýasatçysynyň egnine mündi
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI LEONARDO S.p.A. KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI