Syýasat we Halkara

Gazagystan türkmen gazynyň üstaşyr geçirilýän mukdaryny artdyrar
Türkmenistanly ýerine ýetirijiler Russiýada halkara opera bäsleşigine gatnaşarlar
Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär
Türkiye Omanda Guralan Hüjüme Gynanç Bildirdi
Türkiýe, Gresiýanyň  Goranmak Ministrine Berk Garşylyk Görkezdi
Türkiyäniň daşary işler ministri Hamasyň syýasy býurosynyň başlygy bilen söhbetdeş boldy
Türkmenistan Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrar
Awazada bolan ýol heläkçiliginde dört adam wepat boldy
Türkmenistan ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampa edilen hüjümi aýgytly ýazgarýar
Türkmenistan Trampyň janynyň howpa salynmagyny “uly howatyrlanma” bilen kabul edýär - DIM
Türkmenistanda täze bilim ministri bellenildi
Estoniýanyň Prezidenti täze hökümet gurmagy tabşyrdy
Roberta Metsola gaýtadan saýlandy
Respublikan partiýadan prezidentlige dalaşgär