Syýasat we Halkara

Şu gün
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin täze enjamlar satyn alnar
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin täze enjamlar satyn alnar
Şu gün
Marynyň Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň synag barlaghanasynyň täze binasy gurlar
Marynyň Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň synag barlaghanasynyň täze binasy gurlar
Şu gün
Türkmenistan syýahatçylyk ugurly iri halkara çärelere gatnaşar
Türkmenistan syýahatçylyk ugurly iri halkara çärelere gatnaşar
Şu gün
Bakuda Hazaryň ekologiýasyna bagyşlanan halkara forum geçiriler
Bakuda Hazaryň ekologiýasyna bagyşlanan halkara forum geçiriler
Şu gün
Etraplarda durmuş işi boýunça ýörite hünärmen iş alyp barar
Etraplarda durmuş işi boýunça ýörite hünärmen iş alyp barar
Şu gün
Eýranyň Daşary işler ministrligi: Amerikanyň Eýrana garşy duşmançylykly çemeleşmesi dowam edýär
Eýranyň Daşary işler ministrligi: Amerikanyň Eýrana garşy duşmançylykly çemeleşmesi dowam edýär
Şu gün
Türkiýäniň wise-prezidentiniň Türkmenistana sapary
Türkiýäniň wise-prezidentiniň Türkmenistana sapary
NATO-nyň Liderler maslahaty geçirildi
Ýair Lapid Ysraýylyň hökümet başlyklygyna saýlandy
Hanoýda türkmen-wýetnam işewürlik forumy geçirildi
Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana saparyna taýýarlyk görülýär
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
Tokaýew Aşgabatda gelejegi gümürtik’ ýoluň mümkinçiliklerini ýatlatdy
Prezident Erdogan NATO sammitiniň çäginde ikiçäk duşuşyklar geçirýär
Ispaniýada geçirilen Dörttaraplaýyn sammitiň netijesinde umumy jarnama çap edildi
Eren Gabaw-2 operasiýasynda PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
TÜRKMEN PAÝTAGTYNDA ALTYNJY HAZAR SAMMITI GEÇIRILDI
Şu gün
Türkmen — Türk hyzmatdaşlygy ösdürilýär
Türkmen — Türk hyzmatdaşlygy ösdürilýär
Şu gün
Jebel şäherçesindäki Halkara howa menziliniň gurluşygyna başlanýar
Jebel şäherçesindäki Halkara howa menziliniň gurluşygyna başlanýar
Ferdinand Markos kasam kabul etdi