Medeniýet we Jemgyýet

Şu gün
Kamerunda suw süýşgüninde 14 adam heläk boldy
Kamerunda suw süýşgüninde 14 adam heläk boldy
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylyň başynda sapar bilen Türkiýe Respublikasyna barar, Türkmenistan Owganystandaky Saglyk öýüniň abatlaýyş işlerini geçirdi, Aşgabada Uly Moskwa sirki geler
Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylyň başynda sapar bilen Türkiýe Respublikasyna barar, Türkmenistan Owganystandaky Saglyk öýüniň abatlaýyş işlerini geçirdi, Aşgabada Uly Moskwa sirki geler
Şu gün
Daşoguz welaýatynda 2200 gektar meýdana güýzlük sogan ekildi
Daşoguz welaýatynda 2200 gektar meýdana güýzlük sogan ekildi
Şu gün
Oktaýabr Aýynda Stambul Şäherine 1 Million 584 Müň 692 Syýahatçy Geldi
Oktaýabr Aýynda Stambul Şäherine 1 Million 584 Müň 692 Syýahatçy Geldi
Baýramçylygyň öň ýanynda Aşgabatdan içerki migrantlar çykarylýar
Maryda býujet işgärleriniň hasabyna şugundyr we kartoşka ýygnalýar
Lebapda býujet işgärleri ýene köpçülikleýin pagta ýygymyna çekildi
Mawy Baýdakly Plýažlaryň Sany Gün Saýyn Köpelýär
OWGANYSTANYŇ FARÝAB WELAÝATYNYŇ GARAMGOL ETRABYNYŇ SAGLYK ÖÝÜNIŇ DURKUNYŇ DÜÝPLI ABATLANYLMAGY WE YNSANPERWER KÖMEGI BERILMEGI BILEN BAGLY GEÇIRILEN DABARALY ÇÄRE
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
TDHÇMB-nyň söwdalarynda $16,9 millionlyk geleşikler baglaşyldy
В ТУРКМЕНИСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolan ýertitreme zerarly gynanç bildirdi
Şu gün
Dünýäniň iň uly dinozawrynyň skeleti görkeziler
Dünýäniň iň uly dinozawrynyň skeleti görkeziler
Şu gün
5 kitaby okamagy maslahat berdi
5 kitaby okamagy maslahat berdi
Şu gün
Dünýä halklarynyň aýdym-saz sungatyna bagyşlanan halkara forum geçirilýär
Dünýä halklarynyň aýdym-saz sungatyna bagyşlanan halkara forum geçirilýär
Berdimuhamedow Raýewi Kabul Etdi