Medeniýet we Jemgyýet

Şu gün
Türkmen alymlary Ispaniýada iş saparynda boldular
Türkmen alymlary Ispaniýada iş saparynda boldular
Şu gün
TG.Modern.Art galereýasy döwrebap sungat eserleriniň ajaýyp nusgalaryny hödürleýär
TG.Modern.Art galereýasy döwrebap sungat eserleriniň ajaýyp nusgalaryny hödürleýär
Şu gün
Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi
Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi
Şu gün
Iň gowy etraba berlen $1 mln baýrak nirä harçlandy?
Iň gowy etraba berlen $1 mln baýrak nirä harçlandy?
Şu gün
Lebap: 'Türkmenistan' awiakompaniýasy uçar biletlerini diňe online görnüşde satyp başlady
Lebap: 'Türkmenistan' awiakompaniýasy uçar biletlerini diňe online görnüşde satyp başlady
Pakistanda Bolan Çaknyşykda 3 Esger Ýogaldy
Aşgabatda pul nagtlaşdyrmak gaýtadan kynlaşýar. Balkanda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär
Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Arkadag şäheri boýunça gepleşikleri geçirdi
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi
Türkmenistanyň Prezidenti bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berdi
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
Mary welaýatynda iri gurluşyk işleri başlanar
Şu gün
11 Aýyň Soltany Remezan Ertir Başlaýar
11 Aýyň Soltany Remezan Ertir Başlaýar
Şu gün
Eýranly Syýahatçylar Nowruz Baýramy Üçin Wana Geldi
Eýranly Syýahatçylar Nowruz Baýramy Üçin Wana Geldi