Ylym we Tehnologiýa

Şu gün
Mekdep okuwçysy Nike kompaniýasy bilen geleşik baglaşdy
Mekdep okuwçysy Nike kompaniýasy bilen geleşik baglaşdy
Şu gün
Prezident Erdogan Preweze Deňiz Ýeňişiniň 485 Ýyllygy Bilen Gutlady
Prezident Erdogan Preweze Deňiz Ýeňişiniň 485 Ýyllygy Bilen Gutlady
Astana uniwersitetiniň ylmy kitaphanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi
Altyn Guw kompaniýasy amatly bahalaryndan ýörite tehnikalar we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýär
Okuwçylardan mekdep hajathanasyny täzelemek üçin pul ýygnalýar
Metanyň täze köp dilli emeli intellekti: SeamlessM4T
Nohudyň täze görnüşi
Diňle: Marylylardan “köne” ulaglaryny tizden-tiz guratlyk barlagyndan geçirmek talap edilýär
Marylylardan “köne” ulaglaryny tizden-tiz guratlyk barlagyndan geçirmek talap edilýär
Türkmenistan Türkiýede resmi taýdan tassyklanylan türk diplomlaryny ykrar edip başlar
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň prezidentini kabul etdi
WENGRIÝADA TÜRKMEN ALYMLARY TARAPYNDAN MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGI BARADA TÄZE TAPYLAN GOLÝAZMALAR
Institutda inflýuenserlik hünäri açyldy
Milli komiks kitap güni
Robototehnika bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy