Ylym we Tehnologiýa

Türkmenistanda doktorlyk we kandidatlyk dissertasiýa işleriniň goralyşy 156 göterim artdy
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wekiliýeti Katarda birnäçe duşuşyklary geçirdi
Magtymguly Pyragy halkyň ruhy ganaty
Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda
Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana sapar bilen barar
Täze wirtual telefon belgileri balkanlylaryň tamasyny “ödemeýär”
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Sazyň nazaryýeti kafedrasynyň dersleri boýunça bäsleşik geçirildi
Tanzaniýada ulag heläkçiligi başdan geçirildi
Türkmenistanda rus dili: Täze meýiller, köne tejribeler (3-nji bölüm)
Türkler Türkçe we Grekçe Bilim Berýän Mekdeplerini Açylmagyny Isleýär
Diňle: Studentleriň okuwdan boş wagtyny geçirişine, başy tahýaly bolmagyna gözegçilik edilýär
Fahrettin Altun "Gazadaky genosid: Täze subutnamalar" atly maslahatda çykyş etdi
Kosmos işi boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, uçarman-kosmonawt, Türkmenistanyň Gahrymany O.D.KONONENKO
Türkmenistanda Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnama tassyklanyldy