Ylym we Tehnologiýa

Türkmenistanda rus dilinde okadýan klaslardan türkmen klaslaryna geçýän okuwçylar köpeldi
Birleşen Arap Emirliklerinde bir okuwçy tarapyndan Gülgüne köl açyldy
Elon Maskdan uglerod almak tehnologiýasyny ösdürene 100 million dollar baýrak garaşýar
Türkmenistanda rus dilinde okadýan klaslardan türkmen klaslaryna geçýän okuwçylar köpeldi
“Rysgal Kompýuter” dükanyna täze harytlaryň köp mukdary geldi
Polisiýa ýokary klas okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady
Luwr Muzeýinden fransiýaly hünärmenler arheologiýa we muzeýologiýa ulgamynda tejribe alyşýarlar
Jek Ma oktýabrdan bäri birinji gezek köpçülige çykdy
Parahatçylygyň daragty
Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Razer kompaniýasy COVID-19-a garşy neon yşyklandyryşly örtügini tanyşdyrdy
“Wikipediýa” internet-ensiklopediýasyna 20 ýyl doldy
Türkiýe bilen Gresiýanyň arasyndaky tehniki gepleşikleriň öňümizdäki hepde başlamagyna garaşylýar
Türkiýede Kitaphanaçylyk
Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Balkanabatda täze howa menzili gurlar
Erdogan “BIP” we “Telegram” Ulgamlaryna Goşuldy
“Syýasat we jemgyýet” žurnaly
Talyplaryň aň-paýhas bäsleşikleri
bölüm 872, süre Gafer, aýat 16-20
Ýurdumyzyň ýokary synp okuwçylary takyk dersler boýunça halkara ders bäsleşigine gatnaşdylar
“Maksada okgunly” hususy kärhanasynyň guşçulyk toplumynda 12500 jüýje çykaryldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy
Ruhani: Eýranyň nanotehnologiýa pudagyndaky ösüşi buýsançlydyr
28.12.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy
Türkmenistanyň we Ermenistanyň kitaphanaçylarynyň onlaýn maslahaty
Edebiýat habarlary
Gün tertibini nädip düzmeli?
Mega hemralar topary bolar
Türkmen mekdep okuwçylarynyň halkara ders bäsleşigindäki üstünligi
'Gülkamaryň kyssasy', ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kösenýär
Resmi habarlar
08.01.2021 | Ýurdumyzyň ýokary synp okuwçylary takyk dersler boýunça halkara ders bäsleşigine gatnaşdylar
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygynyň 2020-nji ýylyň 9-njy dekabrynda çykaran 133 belgili buýrugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy