Ylym we Tehnologiýa

Dünýäde iň köne kompýuter syçanjygy 178,9 müň dollara satyldy
Maryda futbol tälimçileri üçin gysga möhletli okuw geçiriler
Acer kompaniýasy welosiped önümçiligine geçdi
Prezident Erdogan Ysraýylly Kärdeşi Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Ýaşar Kemal
“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi
Türkmenistanyň Prezidenti we “Buig” kompaniýasynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine seretdiler
Türkmenistanyň Prezidenti Buig kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Ene-atalar çagalar baglaryndaky ýaramaz şertlerden şikaýat edýärler
Ene-atalar çagalar baglaryndaky ýaramaz şertlerden şikaýat edýärler
ABŞ Eýran Bilen Ylalaşyk Gazanylmandygyny Beýan Etdi
Türkmen ilçisi Astanada Ýewraziýa milli uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy
ÝOJ-larda para möwsüminiň' başlanmagy lebaply ene-atalary öz ulaglaryny howlukmaç satmaga iterdi
ARKADAG ŞÄHERINE BARYP GÖRMEK WE ÖSÜŞINE BAHA BERMEK BOÝUNÇA BMG-NIŇ TEHNIKI MISSIÝASYNYŇ WEKILLERI BILEN DUŞUŞYK
Türkmenistanda iki sany orta hünär okuw mekdebi dörediler
TÜRKMENISTANDA ÝUNESKO-NYŇ KAFEDRALARYNY DÖRETMEK BARADAKY ŞERTNAMALARA GOL ÇEKIŞLIK DABARASY
Türkmenistan Ýewropada öndürilen ilkinji Airbus...