Ylym we Tehnologiýa

Şu gün
Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy
Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy
Şu gün
Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy
Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy
Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy
Saud Arabystanyndaky sil apatynda 2 adam ýogaldy
Çeker 'gazamadyndaky' golýazmalara türk-terjime çykalgasy, has uly bazar 'açylýar'
Türkmenistan Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşuldy
Türkmenistanda Elektron haryt-ulag hatyna degişli Goşmaça Teswirnama goşulmak hakynda Kanun kabul edildi
Erdogan Terrorçylykly Hüjümler Meselesinde Dymmagy Saýlap Alanlara Reaksiýa Görkezdi
24-nji noýabr Mugallymlar güni
Şu gün
6G-de Hytaý öňde
6G-de Hytaý öňde
“Gadam” gurnagynyň gadamy batly
Dünýäniň ilkinji parastronawty saýlandy
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň işgärleri Latwiýaly kärdeşleri bilen tejribe alyşdylar
öý we maşgala