Ykdysadyýet we Senagat

Şu gün
Balkanda ýaremezan däbi dilegçiligiň bir görnüşine 'öwrülýär'
Balkanda ýaremezan däbi dilegçiligiň bir görnüşine 'öwrülýär'
Şu gün
Owganystanda we Çilide ýertitremeler boldy
Owganystanda we Çilide ýertitremeler boldy
Şu gün
Pakistanda we Owganystanda adam pidalaryna getiren ýer yranmasy Türkmenistanda hem duýuldy
Pakistanda we Owganystanda adam pidalaryna getiren ýer yranmasy Türkmenistanda hem duýuldy
Koreýa Ýarym Adasy Dartgynlaşýar
Aşgabatda azyk gymmatlaýar. Tekjede 7 manat bahalanýan sogan 18 manatdan bärde berilmeýär
“Nowruz-2023 Türk Dünýäsi Täk Ýürek” Ýaýlymy
Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň işewürleri bilen duşuşdy
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisi bilen tanyşdy
Nurana bina gözellikden başlanýan ýol
Mart III hepde: eksport geleşikleri $181,7 milliona golaýlady
Türkmen egin-eşik haryt nyşany Däp öz önümlerini Trendyol-da satyp başlady
Türkmenbaşy — Gazagystan aralygynda awtomobil ýoly gurlar
Şu ýylyň iki aýynda türkmen-azerbaýjan söwda dolanyşygy 3,6 esse ýokarlandy
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 3,6 esse ýokarlandy
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ BÜTINDÜNÝÄ SÖWDA GURAMASYNYŇ (BSG) ÝOLBAŞÇYLYGY BILEN GEÇIREN DUŞUŞYKLARY BARADA MAGLUMAT
ТУРКМЕНО-ТАТАРСТАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ