Ykdysadyýet we Senagat

Diňle: Mejbury pagta ýygymy ýene batlanýar
Nebitmaş döwlet kärhanasynyň hünärmenleri dürli demirçilik işlerini ýerine ýetirýärler
Birža söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy
Bir polýarly dünýä düzgüni tamamlanýar: Haýsy ýurtlar has köp peýda görer?
Maýa Bazarlarynyň Hasam Çuňlaşmagyna Aýratyn Üns Beriler
5-nji oktýabrda Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirilýär
Garabagyň hekaýaty
Türkmenistan Germaniýanyň senagat we logistika kompaniýalaryny hyzmatdaşlyga çagyrdy
Türkmen wekiliýeti Duşenbe şäherinde halkara maýa goýum forumyna gatnaşýar
Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde “Merkezi Aziýa + Germaniýa” sammitine gatnaşdy
Maryda ýaşaýjylar çörek bişirýän zawoduň öňünde protest geçirdiler
Diňle: Häkimiýetler Mawlid baýramy sadakalary üçin telekeçilere azyk, pul 'salgydyny' saldy
Hytaýda täze ýokary tizlikli demir ýol işe girizildi
Türkmenistan bilen Germaniýa köptaraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar
1,5 million öýi energiýa bilen üpjün eder