Ykdysadyýet we Senagat

Aşgabatdaky birnäçe söwda we hyzmat kärhanalary hususylaşdyrylar
Türkmenistan hytaý kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar
Türkmenistan amala aşyrylýan elektrik taslamalary üçin daşary ýurt kompaniýalaryndan enjamlary satyn alar
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 ― 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy taýýarlanylýar
Türkmenistan geljekde daşary ýurtlara hem dokma önümlerini elektron görnüşde satar
Pfizer we BioNTech BSGG Bilen Ylalaşdy
Analiz: Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar ýatagy üstündäki 30 ýyllyk dawany çözdi
Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazardaky “Dostluk” ýatagynda bilelikde iş alyp bararlar
Ilon Mask 100 million dollarlyk bäsleşik yglan etdi
Polisiýa "wahabist bolmaýan bolsaň, iç" diýip arak içirdýär, sakgallary syrdyrýar
Polisiýa "wahabist bolmaýan bolsaň, iç" diýip arak içirdýär, sakgallary syrdyrýar
Sarp ediji ynam indeksi ýanwar aýynda artdy
"Ýewropanyň asmanynda Baýraktar we Anka atly uçarmansyz howa ulaglarynyň uçanyna şaýat bolarys"
Türkmenistan we HPG ýurdumyzyň makroykdysady ösüşini maslahatlaşdylar
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Ruhani: Eýrany zorluk bilen agdarjak bolýanlar masgaraçylyk bilen agdaryldylar
“Gazprom” Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy
Amerikanyň dildüwşükleri; Eýranyň maliýe çeşmeleriniň petiklenmegine sebäp bolandyr
Täze nyşanly önümler
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
türkmenistan Owganystana elektrik energiýasynyň eksportynyň bahasyny 50% arzanlatdy
Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar
Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar
Karhana işiniň çägini giňeldýär
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Söwda nokatlary hususylaşdyrylar
Kosmos Gün elektrostansiýalary
Dünýäniň iň gowy kiçi şäheri
Sebitara gatnaşyklar pugtalandyrylýar
Welaýatlary toplumlaýyn ösdürmek maksady bilen iş tejribesi alşyldy
20.01.2021 | Welaýatlary toplumlaýyn ösdürmek maksady bilen iş tejribesi alşyldy
20.01.2021 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy
18.01.2021 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy