Ykdysadyýet we Senagat

Şu gün
Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny döretmegiň Meýilnamasy taýýarlanyldy
Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny döretmegiň Meýilnamasy taýýarlanyldy
Şu gün
Barselona Kamp Nou stadionynyň adynyň üýtgändigini mälim etdi
Barselona Kamp Nou stadionynyň adynyň üýtgändigini mälim etdi
Şu gün
Serdar Berdimuhamedow Çoganlydaky täze söwda merkezine Güneşli diýip at goýdy
Serdar Berdimuhamedow Çoganlydaky täze söwda merkezine Güneşli diýip at goýdy
Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny gutlady
Marin Le Pen fransuzlaryň ynamy babatda Makrondan öňe saýlandy
Telekeçilere pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwri başlandy
Pokemon Go oýnuny dörediji işgärlerini 8 göterim azaltdy
TDHÇMB-da reňklenmedik nah ýüplük, polietilen we elde dokalan haly satyldy
Atom energiýasy guramasynyň başlygy: Eýranyň ýadro işjeňliginiň saglygy subut edildi
Tokaýew "Gazagystan-Eýran-Türkmenistan" demir ýolunyň ulanylmagyny nygtady
“Türkmennebit” bilen “Dragon Oil” önümi paýlaşmak boýunça şertnamanyň möhletini uzaltdy
“MÄHRIBAN ARKADAGYMYZYŇ NUSGALYK ESERLERI- BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY” ATLY SÖHBETDEŞLIK
Türkmenabat: Yssy howa hem adamlary, hem enjamlary 'aljyradýar'
Putin: “Gazpromyň” ýolbaşçylary Türkmenistana sapar eder
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Garaşsyz neşir: Sarymtyl reňkdäki towuk eti satuwa çykaryldy
Bilermen VI Hazar sammitiniň diňe formallykdan ybaratdygyny aýdýar, täzelige garaşylmaýar
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PREZIDENTINIŇ DUŞUŞYGY
TÜRKMEN WEKILÝETINIŇ WÝETNAM HÖKÜMETINIŇ YKDYSADY TOPLUMYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN DUŞUŞYKLARY
G7 Russiýanyň Ukrainanyň Kremençuk şäherindäki hüjümini harby jenaýat hökmünde häsýetlendirdi
Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý Kremençuk şäherindäki hüjüm barada beýanat berdi
Türkmenistan nebit burawlaýjylarynyň öndürijiligini ösdürmek baradaky şertnamany Hytaýyň şirketlerine berdi
Türkmenistan üç ýyllyk döwlet býujetlerini düzmeklige geçýär
Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini ýollady
Şu gün
Çalik Enerji Sanaýi we Tijaret A.Ş. kompaniýasy Gün we ýel elektrik stansiýasy gurar
Çalik Enerji Sanaýi we Tijaret A.Ş. kompaniýasy Gün we ýel elektrik stansiýasy gurar
“Tottenham” braziliýaly ýyldyzy transfer etdi
Wýetnam bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdüriler