Ykdysadyýet we Senagat

Şu gün
Amerikan sözlügi 2022-nji ýylyň esasy sözüni kesgitledi
Amerikan sözlügi 2022-nji ýylyň esasy sözüni kesgitledi
Şu gün
Gartaşan jübütler ilkinji gezek duşuşan dükanynda toý tutdy
Gartaşan jübütler ilkinji gezek duşuşan dükanynda toý tutdy
Şu gün
MAÝA GOÝUMLAR WE TÄZE TASLAMALAR  TÜRKMEN-KOREÝ PARLAMENT GEPLEŞIKLERINDE ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLAN MESELELER BOLDY
MAÝA GOÝUMLAR WE TÄZE TASLAMALAR TÜRKMEN-KOREÝ PARLAMENT GEPLEŞIKLERINDE ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLAN MESELELER BOLDY
Lebapda býujet işgärleri ýene köpçülikleýin pagta ýygymyna çekildi
Merkezi Aziýadan Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak gaz iberildi
Argentina benewşe güllere beslendi
Noýabr soňky hepde: eksport geleşikleri $21,2 milliondan geçdi
Yslam Galkynyş Bankynyň Başlygy Türkiýede Saparda Bolýar
Türkmenistanyň täze ýaşlar syýasaty ýaş raýatlara nämeleri wada berýär?
Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary tamamlandy
Ykdysady krizis adamlary öý goşlaryny satmaga mejbur edýär
TDHÇMB-da çarşenbe güni nebit we dokma önümleri satyldy
ЗАВЕРШИЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Şu gün
Energiýa pudagynda hyzmatdaşlygyny artdyrýar
Energiýa pudagynda hyzmatdaşlygyny artdyrýar
Şu gün
Tebigy gaz eksportyny artdyrar
Tebigy gaz eksportyny artdyrar
Türkmenistan Owganystana Ynsanperwer Kömegini Ugratdy
Täze slanes gaz gory tapyldy
115 Ýurda Kak Erik Eksport Edildi
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi