Zemin täzelikler

Prezident Berdimuhamedow ýene Mara bardy
Türkmenbaşyda käbir azyk önümleri tapdyrmaýar, käbiri tas iki esse gymmatlady
Prezident Berdimuhamedow ýene Mara bardy
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistan Türkiýede we Siriýada adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç bildirdi we beýleki habarlar
Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar
Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy
“Ýer Titremesinde Ýogalanlaryň Hossarlaryna Gynanç Bildirýärin”
Ýer Titremesinde Ýogalanlaryň Sany 3 Müň 419 Adama Ýetdi
Meredow bilen Çawuşoglu telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
ВСТРЕЧА ПОСЛА ТУРКМЕНИСТАНА С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
Türkiýe bilen Siriýada güýçli ýer titreme bolup geçdi
Türkmenistan AIFC bilen ýaşyl maliýe pudagyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
“Titi” haryt nyşanly aýna ýuwujy serişdesiniň önümçiligi ýola goýuldy