Zemin täzelikler

Şu gün
Ak şäherim Aşgabat
Ak şäherim Aşgabat
Şu gün
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ABŞ-nyň IŞEWÜR TOPARLARYNYŇ WEKILLERINI KABUL ETDI
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ABŞ-nyň IŞEWÜR TOPARLARYNYŇ WEKILLERINI KABUL ETDI
Şu gün
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp Aşgabat  dost-doganlyk merkezi atly sergi gurnaldy
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp Aşgabat dost-doganlyk merkezi atly sergi gurnaldy
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi
Şu gün
Soňky jaň dabarasy geçirildi
Soňky jaň dabarasy geçirildi
Şu gün
Serdar Berdimuhamedow iordaniýalylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
Serdar Berdimuhamedow iordaniýalylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
Şu gün
Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi
Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi
Şu gün
Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi maslahatlaşyldy
Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi maslahatlaşyldy
Şu gün
Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň güni bellenildi
Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň güni bellenildi
Şu gün
Poladyň dünýä önümçiligi 5 göterim pese düşdi
Poladyň dünýä önümçiligi 5 göterim pese düşdi
Şu gün
TÜRKMENISTAN WE EÝRAN YKDYSADY HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇELDILMEGINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR
TÜRKMENISTAN WE EÝRAN YKDYSADY HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇELDILMEGINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR
Şu gün
Blinken Paşinýan Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Blinken Paşinýan Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Şu gün
Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideriniň parlament wekilleri bilen geçiren duşuşygy
Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideriniň parlament wekilleri bilen geçiren duşuşygy
Şu gün
Ýerli söwda resmisi: Barlagçylar barlanmasa, korrupsiýa zynjyry dowam eder
Ýerli söwda resmisi: Barlagçylar barlanmasa, korrupsiýa zynjyry dowam eder
Şu gün
15 Ýyl Soň Türkiýeden Ysraýyla Ilkinji Sapar Guralýar
15 Ýyl Soň Türkiýeden Ysraýyla Ilkinji Sapar Guralýar
Şu gün
Mewlüt Çawuşogly Ramallahda Mahmud Abbas Tarapyndan Kabul Edildi
Mewlüt Çawuşogly Ramallahda Mahmud Abbas Tarapyndan Kabul Edildi
Şu gün
Soňky jaň’ dabaralary güýçlendirilen gözegçilikde geçirilýär
Soňky jaň’ dabaralary güýçlendirilen gözegçilikde geçirilýär
Şu gün
Ynkylabyň ýokary lideri: Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir
Ynkylabyň ýokary lideri: Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir
Şu gün
Aşgabatda ýuridik şahsa ýazylan ýaşyl sanly awtoulaglary jerime duralgalaryna ýollaýarlar
Aşgabatda ýuridik şahsa ýazylan ýaşyl sanly awtoulaglary jerime duralgalaryna ýollaýarlar
Şu gün
2022-nji ýylda Gyrgyzystan 1,5 milýard kilowatt elektrik energiýany Türkmenistandan almagy meýilleşdirýär
2022-nji ýylda Gyrgyzystan 1,5 milýard kilowatt elektrik energiýany Türkmenistandan almagy meýilleşdirýär
Şu gün
Özbegistanda ummasyz möçberde türkmen manadyny satmaga synanyşan dört kişi tutuldy
Özbegistanda ummasyz möçberde türkmen manadyny satmaga synanyşan dört kişi tutuldy
Şu gün
Muhammet Bager Galibaf Eýranyň Yslam şura mejlisiniň başlygy wezipesinde galdy
Muhammet Bager Galibaf Eýranyň Yslam şura mejlisiniň başlygy wezipesinde galdy
Eýran Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygyny ilerletmäge taýýardygyny belledi
Üç sürüji üç kyssa: PÝGG gözegçiligi güýçlendirýär
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Şu gün
Ýewropada iň köp satylýan smartfon belli edildi
Ýewropada iň köp satylýan smartfon belli edildi
Şu gün
Aýdaky suwuň içilip bilinjekdigi mälim edildi
Aýdaky suwuň içilip bilinjekdigi mälim edildi
Şu gün
Soňky jaň dabaralary geçirildi
Soňky jaň dabaralary geçirildi
Şu gün
Täze ýaryşyň ilkinji çempiony haýsy topar bolar?
Täze ýaryşyň ilkinji çempiony haýsy topar bolar?