Zemin täzelikler

Şu gün
SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ
SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ
Şu gün
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler
Şu gün
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK
Şu gün
Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Şu gün
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Şu gün
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Liderleri metbugat wekilleriniň öňünde çykyş etdiler
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Liderleri metbugat wekilleriniň öňünde çykyş etdiler
Şu gün
Gazagystanyň Prezidenti Tokaýewiň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy
Gazagystanyň Prezidenti Tokaýewiň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy
Şu gün
Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Şu gün
Saud Arabystany 2060-njy ýyla çenli ugleroddan doly azat bolar
Saud Arabystany 2060-njy ýyla çenli ugleroddan doly azat bolar
Şu gün
Mähirli Zenan modalar öýi Güýz arzanlaşygy atly aksiýa çäresine başlady
Mähirli Zenan modalar öýi Güýz arzanlaşygy atly aksiýa çäresine başlady
Şu gün
TÝL ― 2021: üç futbolçy birden artyk gol geçirdi
TÝL ― 2021: üç futbolçy birden artyk gol geçirdi
Şu gün
Lebapda okuwçylar köpçülikleýin pagta ýygymyna çekilip başlandy
Lebapda okuwçylar köpçülikleýin pagta ýygymyna çekilip başlandy
Şu gün
Amir Abdollahian: Eýran bilen Türkmenistanyň bilelikdäki hyzmatdaşlygy baradaky resminama gözden geçirilýär
Amir Abdollahian: Eýran bilen Türkmenistanyň bilelikdäki hyzmatdaşlygy baradaky resminama gözden geçirilýär
Şu gün
Türkmenistanlylar Özbegistanyň prezidentlik saýlawlaryndan lapykeç boldy
Türkmenistanlylar Özbegistanyň prezidentlik saýlawlaryndan lapykeç boldy
Şu gün
harrazi: Talybanyň dolandyryşyny garşylamagyň şerti giňişleýin we garaşsyz döwletiň döredilmegindedir
harrazi: Talybanyň dolandyryşyny garşylamagyň şerti giňişleýin we garaşsyz döwletiň döredilmegindedir
Şu gün
Sardar Salami: Deňiz güýçleriniň çägini giňeldýäris
Sardar Salami: Deňiz güýçleriniň çägini giňeldýäris
Şu gün
Türkmenistan dünýäde iň kän tussagly ikinji ýurt
Türkmenistan dünýäde iň kän tussagly ikinji ýurt
Şu gün
Fahrettin Altun ilçiler bilen bagly beýanat berdi
Fahrettin Altun ilçiler bilen bagly beýanat berdi
Şu gün
Sudanda Başdan Geçirlen Wakalarda 7 Adam Ýogaldy
Sudanda Başdan Geçirlen Wakalarda 7 Adam Ýogaldy
Şu gün
Dynç alýanlar bolmadyk Baýramalydaky şypahanadan 15 işçini çykardylar
Dynç alýanlar bolmadyk Baýramalydaky şypahanadan 15 işçini çykardylar
Şu gün
Türk häkimiýetleri tarapyndan tutulan türkmen aktiwisti Ahmet Rahmanow açlyk yglan etdi
Türk häkimiýetleri tarapyndan tutulan türkmen aktiwisti Ahmet Rahmanow açlyk yglan etdi
Şu gün
Internet trafigi Gazagystan arkaly Türkmenistana gider
Internet trafigi Gazagystan arkaly Türkmenistana gider
Şu gün
Türkmenistanyň we Gazagystanyň  ýokary derejeli maslahaty tamamlandy
Türkmenistanyň we Gazagystanyň  ýokary derejeli maslahaty tamamlandy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler