Zemin täzelikler

Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti 13700 metre uçýan täze harby uçarda synag etdi
Türkmenistanyň Prezidenti 13700 metre uçýan täze harby uçarda synag etdi
Şu gün
Fransiýanyň Superkubogy ugrundaky oýunda PSŽ Lill-den ýeňildi
Fransiýanyň Superkubogy ugrundaky oýunda PSŽ Lill-den ýeňildi
Şu gün
Türkmenistan awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi
Türkmenistan awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi
Şu gün
Sagdyn durmuş ýörelgesi — ruhubelentligiň we döredijiligiň çeşmesi
Sagdyn durmuş ýörelgesi — ruhubelentligiň we döredijiligiň çeşmesi
Şu gün
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze harby uçarda synag uçuşyny geçirdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze harby uçarda synag uçuşyny geçirdi
Şu gün
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty
Şu gün
Türkmenistanda ýylyň ýedi aýynyň jemlerine bagyşlanan maslahatlar geçirildi
Türkmenistanda ýylyň ýedi aýynyň jemlerine bagyşlanan maslahatlar geçirildi
Şu gün
Stambul: hakyna tutma režim tarapdarlary’ protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi
Stambul: hakyna tutma režim tarapdarlary’ protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi
Şu gün
Aşgabatda walýutanyň bikanun satylýan nokatlarynda polisiýanyň barlaglary geçirildi, güýç ulanyyjylar “kriptowalýutaçylary” gözleýärler
Aşgabatda walýutanyň bikanun satylýan nokatlarynda polisiýanyň barlaglary geçirildi, güýç ulanyyjylar “kriptowalýutaçylary” gözleýärler
Şu gün
1-nji awgustda “gara bazarda” dollaryň bahasy
1-nji awgustda “gara bazarda” dollaryň bahasy
Şu gün
Aşgabatda we onuň töwereklerinde ýaşaýyş jaýlar suw ýetmezçiliginden kösenýär
Aşgabatda we onuň töwereklerinde ýaşaýyş jaýlar suw ýetmezçiliginden kösenýär
Şu gün
Terrora garşy göreş tutanýerli ýagdaýda dowam etdirilýär
Terrora garşy göreş tutanýerli ýagdaýda dowam etdirilýär
Şu gün
Hereket çäklendirmeleri azyklaryň gytalmagyna we gymmatlamagyna getirýär
Hereket çäklendirmeleri azyklaryň gytalmagyna we gymmatlamagyna getirýär
Şu gün
Türkiýedäki ýangynlaryna garşy daşary ýurtlardan ugradylýan kömekler gelip gowuşmaga dowam edýär
Türkiýedäki ýangynlaryna garşy daşary ýurtlardan ugradylýan kömekler gelip gowuşmaga dowam edýär
Şu gün
Altun: "129 ýangynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy" diýdi
Altun: "129 ýangynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy" diýdi
Şu gün
Eýranda,Ilkinji izotop biotehnologiýa barlaghanasynyň açylyşy ýradro lukmançylygynda ýene bir üstünlik
Eýranda,Ilkinji izotop biotehnologiýa barlaghanasynyň açylyşy ýradro lukmançylygynda ýene bir üstünlik
Türkmenistanda Hazar deňzini goramak boýunça konferensiýa geçirilýär
Salehi: Eýranyň ýadro pudagynda gazanylan üstünlikleriň ornuny tutup bolmaz
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
TDHÇMB-de geçen hepde-de ABŞ-nyň 3,1 million dollary möçberinde geleşikler baglaşyldy
Türkmenistanda awgustda Hazar deňzini goramak boýunça maslahat geçiriler
Türkmenistan KTE demir ýolunyň täjirleşdirilmegi barada Ähtnama gol çekmäge taýýar
ÇARY MÄMMEDOW: TOKIO OLIMPIADASYNDAN TAMAMYZ ULY
Şu gün
Altyn medaly paýlaşdylar
Altyn medaly paýlaşdylar
Şu gün
Olimpiýa rekordy bilen başlap, Dünýä rekordy bilen tamamlady, 26 ýyllyk rekord täzelendi
Olimpiýa rekordy bilen başlap, Dünýä rekordy bilen tamamlady, 26 ýyllyk rekord täzelendi
Şu gün
Koronawirus sanjymy 4 milliard dozadan geçdi
Koronawirus sanjymy 4 milliard dozadan geçdi
Sagdyn durmuş ýörelgesi — ruhubelentligiň we döredijiligiň çeşmesi