Zemin täzelikler

Şu gün
Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti Litwanyň gaýtadan saýlanan Prezidentini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Litwanyň gaýtadan saýlanan Prezidentini gutlady
Diňle: “Soňky jaň” häkimiýetleriň berk gözegçiligi astynda geçdi
Diňle: Maryda orta mekdebi tamamlaýan oglanlar gyssagly ýagdaýda harby gulluga çagyrylýar
Diňle: Täçmyrat Bekiýewiň Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilmegine 'taýýarlyk görülýär'
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
Her bir göli Oguzhanyň tagmasy
Amerikada Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni we sport çäreleriniň birnäçesi guraldy
Türkiye ysraýylly ministriň beýanatyna reaksiýa bildirdi
Ysraýylly we Müsürli Esgerler Çaknyşdy
Guterriş: "Bu elhençlik bes edilmeli" diýdi
ВСТРЕЧА ПОСЛА ТУРКМЕНИСТАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПОСЛОМ АВСТРАЛИИ
Türkmenistanyň DIM-i: Howanyň üýtgemeginiň meseleleri biziň öňümizde täze wezipeleri goýýar
Wenada türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekiler
Astanada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň duşuşygy meýilleşdirilýär