Zemin täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
Şu gün
Aýdym sazly dabara
Aýdym sazly dabara
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Şu gün
Asuda asmanda-parahat ilde, şatlyga beslenýär her bir günümiz
Asuda asmanda-parahat ilde, şatlyga beslenýär her bir günümiz
Şu gün
Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyny saklamak boýunça talaplar üýtgedildi
Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyny saklamak boýunça talaplar üýtgedildi
Şu gün
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaý itleriniň baýramy belleniler
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaý itleriniň baýramy belleniler
Şu gün
Boeing 2030-njy ýyla çenli bio-ýangyçda uçýan uçarlary çykaryp başlar
Boeing 2030-njy ýyla çenli bio-ýangyçda uçýan uçarlary çykaryp başlar
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Şu gün
Galp habarlara garşy göreşýän halkara guramasy parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna dalaşgär hödürlendi
Galp habarlara garşy göreşýän halkara guramasy parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna dalaşgär hödürlendi
Şu gün
Putin Dumada 1941  1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bilen baglanyşykly täze kanun taslamasyny taýýarlamaklygy teklip etdi
Putin Dumada 1941 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bilen baglanyşykly täze kanun taslamasyny taýýarlamaklygy teklip etdi
Şu gün
Russiýa Katar bilen syýahatçylyk gatnawlaryny täzeden başlaýar
Russiýa Katar bilen syýahatçylyk gatnawlaryny täzeden başlaýar
Şu gün
ABŞ-da Wirusa Ýoluganlaryň Sany 25 Million 861 Müň Adama Ýetdi
ABŞ-da Wirusa Ýoluganlaryň Sany 25 Million 861 Müň Adama Ýetdi
Şu gün
Zarifiň Moskwa sapary;
Zarifiň Moskwa sapary;
Şu gün
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Şu gün
ABŞ Türkiýe bilen Gresiýanyň arasynda geçirilen gepleşikler bilen bagly beýanat berdi
ABŞ Türkiýe bilen Gresiýanyň arasynda geçirilen gepleşikler bilen bagly beýanat berdi
Şu gün
"Eren-4 Karlyowa-Warto" we "Eren-5 Bagok" operasiýalary başladyldy
"Eren-4 Karlyowa-Warto" we "Eren-5 Bagok" operasiýalary başladyldy
Analiz: Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar ýatagy üstündäki 30 ýyllyk dawany çözdi
Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar
COVID-19: Lebapda üçünji karantin zonasy esaslandyryldy, waksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär
Ýük daşaýjylar üçin onlaýn-hyzmatlar
Birža täzelikleri
Şu gün
Geçen möwsümiň iň köp girdeji gazanan futbol klublary
Geçen möwsümiň iň köp girdeji gazanan futbol klublary
Şu gün
50-nji ýeňşi
50-nji ýeňşi
Şu gün
“Shell” elektroulag pudagyna maýa goýýar
“Shell” elektroulag pudagyna maýa goýýar
Önüm Badalgasy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy