Zemin täzelikler

Şu gün
Türkmen wekiliýeti TDG-niň daşary syýasaty öwrenmek boýunça ylmy-barlag merkezleriniň forumyna gatnaşdy
Türkmen wekiliýeti TDG-niň daşary syýasaty öwrenmek boýunça ylmy-barlag merkezleriniň forumyna gatnaşdy
Şu gün
Moskwa bu ýyl geçen ýyldakydan alty esse köp hytaýly jahankeşde bardy
Moskwa bu ýyl geçen ýyldakydan alty esse köp hytaýly jahankeşde bardy
Şu gün
Britaniýada bakja garantgalarynyň festiwaly geçirildi
Britaniýada bakja garantgalarynyň festiwaly geçirildi
Şu gün
Maryda ýaşaýjylar çörek bişirýän zawoduň öňünde protest geçirdiler
Maryda ýaşaýjylar çörek bişirýän zawoduň öňünde protest geçirdiler
Şu gün
Diňle: Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Diňle: Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Şu gün
Diňle: Häkimiýetler Mawlid baýramy sadakalary üçin telekeçilere azyk, pul 'salgydyny' saldy
Diňle: Häkimiýetler Mawlid baýramy sadakalary üçin telekeçilere azyk, pul 'salgydyny' saldy
Şu gün
Prezident Erdogan Preweze Deňiz Ýeňişiniň 485 Ýyllygy Bilen Gutlady
Prezident Erdogan Preweze Deňiz Ýeňişiniň 485 Ýyllygy Bilen Gutlady
Şu gün
TRT Emmi baýragyna laýyk görüldi
TRT Emmi baýragyna laýyk görüldi
Şu gün
Özbegistanda Partlama Boldy
Özbegistanda Partlama Boldy
Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlaryň iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Tatarystanyň Baştutany bilen duşuşdy
Şu gün
Nýukasl Mançester Sitini ýaryşdan çykardy
Nýukasl Mançester Sitini ýaryşdan çykardy
Şu gün
“Ýuwentusdan” soň “Interi” hem ýeňdi
“Ýuwentusdan” soň “Interi” hem ýeňdi
Şu gün
Kubok ýaryşynda ýarym finalyň 1-nji oýunlary geçirildi
Kubok ýaryşynda ýarym finalyň 1-nji oýunlary geçirildi