Sport we Saglyk

Şu gün
Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi
Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi
Şu gün
Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, Türkmenhowaýollary agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar
Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, Türkmenhowaýollary agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar
Şu gün
Baýden Kowid-19 Hakyndaky Maglumatlaryň Ýüze Çykarmak Hakyndaky Kanuny Tassyklady
Baýden Kowid-19 Hakyndaky Maglumatlaryň Ýüze Çykarmak Hakyndaky Kanuny Tassyklady
Wepa Jumaýew Energetik-BGU-nyň düzümine goşuldy
“Bizi Ünsden Düşürmäň”
Sport Toto Super liganyň 26-njy hepdesi tamam boldy
Türkmenistanyň kazylarynyň V maslahaty
'Ýaraly eller, mydama ýadaw'. Türkmen migrant aýallary Türkiýede nädip gazanç edýär?
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy saglygy goraýyş ulgamynyň täze desgalarynyň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy
'Ýaraly eller, mydama ýadaw'. Türkmen migrant aýallary Türkiýede nädip gazanç edýär?
Gurbanguly Berdimuhamedow Ankarada Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy
Türkmenabadyň häkimýetleri bag ekişine taýýarlanyp, ýowar geçirýär