Sport we Saglyk

Lebapda eklenç aladasynda öz ganyny satýan raýatlar köpelýär
Ygtyýarly ykdysady operator maksatnamasy boýunça okuw maslahaty geçirildi
Türkmenistanda 2024-nji ýylda 15 926 dalaşgär talyplyga kabul ediler
Arkadagda guruljak 'akylly' menzil ilatyň demirýol derdini gozgaýar
Taýlantdaky myhmanhanalaryň birinde 6 adamyň jesedi tapyldy
Türkmenistanly ýaş tennisçiler Hytaýda türgenleşýärler
Pakistanda Terrorçylar Bilen Bolan Çaknyşykda 10 Esger Ýogaldy
Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Türkiye Ysraýyla reaksiýa bildirdi
Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna türkmen ýüzüjileri gatnaşarlar
Karwahal hem-de Naço meşhur sanawa giren 12-13-nji futbolçy boldy
Muhammed Ali barada serial surata düşüriler
Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy 2024: bijeleriň netijeleri