Sport we Saglyk

Şu gün
2025-nji ýylda Aşgabatda Sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
2025-nji ýylda Aşgabatda Sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
Şu gün
1-nji iýuldan Türkmenistanda ýolagçy otly gatnawynyň tertibi üýtgedildi
1-nji iýuldan Türkmenistanda ýolagçy otly gatnawynyň tertibi üýtgedildi
Şu gün
Toyota konserniniň global satuwy bassyr dokuzynjy aý peselýär
Toyota konserniniň global satuwy bassyr dokuzynjy aý peselýär
Şu gün
Türkmenistanly ýaý atyjylar Aziýanyň çagalary sport oýunlaryna taýýarlanýarlar
Türkmenistanly ýaý atyjylar Aziýanyň çagalary sport oýunlaryna taýýarlanýarlar
Şu gün
Angliýa Ýewropanyň çempiony boldy
Angliýa Ýewropanyň çempiony boldy
Şu gün
Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça erkekler ýygyndysynyň ziýanyň kubogyndaky garşydaşlary belli boldy
Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça erkekler ýygyndysynyň ziýanyň kubogyndaky garşydaşlary belli boldy
Şu gün
Aşgabat hassahanalary Berdimuhamedowyň ýaş toýunda yssy 'uran' näsaglardan 'basylýar'
Aşgabat hassahanalary Berdimuhamedowyň ýaş toýunda yssy 'uran' näsaglardan 'basylýar'
Balkanda aşa yssy howa şertlerinde içgeçme köpelýär
Balkanda aşa yssy howa şertlerinde içgeçme köpelýär
Raisi: Eýran Azerbaýjana türkmen gaz alyş-çalşygyny artdyrmaga taýýar
Türkmenistanyň Prezidenti türk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
Iordaniýada zäherli gaz sebäpli 12 adam ýogaldy
ABŞ-da ýük ulagynda 50 adamyň jesedi tapyldy
Golaýda “Türk howaýollary” Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça üç sany ýörite uçar gatnawyny gurnar
Gender deňligi zenan hormatynyň beýikligi.
“Türkmen milli oýunlarynyň çagalary terbiýelemekdäki ähmiýeti”
Pajygaly ýer titremeden ejir çeken Owganystana Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi gowşuryldy
Günorta Afrika Respublikasynda gijeki klubda ençeme adam ýogaldy
Şu ýyl Türkmenistandan 275 adam haja gider. Bu ýokanja çenli ýyllardan 100 adam köp
Abadanda “Baky odyň” golaýyndaky seýilgähde ýaşaýan öýsüz entegem saglyk kömegine mätäç
Şu gün
“Interiň” täze transferleri
“Interiň” täze transferleri
Şu gün
Hepdede 350 müň funt sterling hak alar
Hepdede 350 müň funt sterling hak alar
Şu gün
Aşgabatda 2025-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
Aşgabatda 2025-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler