Azerbaýjanda Minanyň Ýarylmagy Sebäpli 3Adam Ýogaldy

Azerbaýjanda Minanyň Ýarylmagy Sebäpli 3Adam Ýogaldy

II Garabag urşunda basyp alyşlykdan halas edilen Talyş obasynda basyp alyşlyk döwründe ermeni güýçleri tarapyndan goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 3 adam ýogaldy.

Azerbaýjan tarapyndan berlen beýannamada, 3 adamyň anti tank minasynyň ýarylmagy sebäpli ýogalandygy nygtaldy.

Beýannamada, waka hakynda derňew işiniň gozgalandygy bellenildi.

II Garabag urşundan soň ermeni güýçleriniň goýan minalarynň ýarylmagy sebäpli ýogalanlaryň sany 54 adama ýetdi.

Ýene degişli makalalar

Azerbaýjanda Minanyň Ýarylmagy Sebäpli 1 Adam Ýogaldy
Azerbaýjanly 3 Müň 413 Adam Ermenistanyň Goýan Minalary Sebäpli Ýogaldy
Garabagda Ermeni Güýçleri Tarapyndan Goýlan Mina Ýaryldy
Milli Goranmak Minisri Güler, Ilham Aliýew Tarapyndan Kabul Edildi
Ermeniler Liwanda Howpsuzlyk Güýçlerine Hüjüm Etdiler
Azerbaýjan: "Garabagdaky ermenileriň göçmek karary Azerbaýjan bilen hiç hili arabaglanşykly däldir"
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny