Çawuşogly Guterriş we Billstrem bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Çawuşogly Guterriş we Billstrem bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Diplomatik çeşmelerden alynan maglumata görä, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Stambul Galla geçelgesi ylalaşygy, Halkara Donorlar konferensiýasy bilen bagly işler we BMG-da Türkiyäniň öňbaşçylyk etmeginde başladylan "Nol Zyňyndy" başlangyjy ara alynyp maslahatlaşyldy.

Türkiyäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň Şwesiýanyň Daşary işler ministri Tobias Billstrem bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde bolsa, NATO-nyň giňelmegi bilen bagly mesele maslahatlaşyldy.

Ýene degişli makalalar

Emine Erdogan BMG-nyň çakylygyna laýyklykda Nýu-Ýorka gider
Mewlüt Çawuşogly daşary ýurtly kärdeşleri bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Türkiyäniň Daşary işler ministri BMG-nyň Baş sekretary bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Çawuşogly: "Şwesiýanyň ädimleri ýeterlik derejede däl" diýdi
Mewlet Çawuşogly Wengriýaly kärdeşi Peter Siýýarto bilen metbugat ýygnagyny geçirdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny