Elizabet Rud ABŞ-niň Türkmenistandaky täze ilçisi bellendi

Elizabet Rud ABŞ-niň Türkmenistandaky täze ilçisi bellendi

Prezident Jo Baýden ABŞ-niň Türkmenistandaky täze ilçisi edip Elizabet Rudy belledi.Bu barada Ak Tamyň resmi saýtynda habar berilýär diýip türkmen hökümetine ýakyn neşir ýazýar.

Eger Senat E.Rudy tassyklasa,onda ol BŞ-yň Türkmenistanda bähbitlerini gorar.

Elizabet Rud ýokary derejeli diplomat kadry bolup, ministriň maslahatçysy derejesine eýe. Ol 2022-nji ýylyň iýunynda ABŞ-nyň Russiýadaky ilçihanasynyň diplomatiýa wekilýetiniň başlygynyň orunbasary bellendi.

Elizabet Rud Keri şäherinde (Karolina ştatynda) doguldy.Ol Merilend uniwersitetiniň (Park kollejiniň) magistr derejesine, Rendolf-Meýkon zenanlar kollejiniň (Wirjiniýa ştaty) bakalawr derejesine eýe we rus, fransuz, nemes, puştu, dari hem gürji dillerini bilýär.

2019-njy ýyldan bäri BŞ-iň Türkmenistandaky missiýasyna Metýu Stiwen Klimou ýolbaşçylyk edýär.

ABŞ-lary 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistan bilen diplomatiýa gatnaşyklaryny ýola goýupdy diýip neşir ýazýar.The post Elizabet Rud ABŞ-niň Türkmenistandaky täze ilçisi bellendi first appeared on Türkmenistanyň Hronikasy.

Ýene degişli makalalar

Elizabet Rud ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine dalaşgär görkezildi
ABŞ-ry we Merkezi Aziýanyň DIM-ri Owganystandaky ýagdaýlary maslahat etdiler
ABŞ-nyň Türkmenistandaky baş ilçisiniň wezipesine Elizabet Rud hödürlendi
Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemekçi
Baýden ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine dalaşgäri yglan etdi
Tomusda okalmaly kitaplar