Eren Gabaw-2 operasiýasynda PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Eren Gabaw-2 operasiýasynda PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Içeri işler ministri Süleýman Soýlu Twitterden beren beýanatynda: "Gaçyp bilmersiňiz. Eren Gabaw-2 operasiýasynda, Hakkari welaýatynyň Kyrykdag obasynyň golaýynda 28-nji iýunda Žandarma güýçleriniň ýöriteleşdirilen topary we Žandarma güýçleriniň komandos toparlary tarapyndan uçarmansyz howa ulaglarynyň we ýaragly uçarmansyz howa ulaglarynyň gatnaşmagynda geçirilen operasiýada ýene-de 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Gahryman ýigitlerimizi gutlaýarys" diýip habar berildi.

Içeri işler ministrligi hem sebitde operasiýanyň dowam edýändigini aýan etdi.

Ýene degişli makalalar

Diýarbakyrda "Eren Gabaw-28" operasiýasy başladyldy
Hakkaride "Eren Gabaw-29" operasiýasy başladyldy
Mardinde "Eren Gabaw-31" atly operasiýa başladyldy
Terrora garşy göreş tutanýerli ýagdaýda dowam etdirilýär
Stambulda terrorçylykly hüjüm guramak islän terrorçy saklandy
Mardin welaýatynda PKK/KJK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Süleýman Soýlu Jerabulusda bombaly hüjümiň öňüniň alynandygyny habar berdi