“Hytaýa Russiýa Basyş Etmegi Üçin Çagyryş Berdim”

“Hytaýa Russiýa Basyş Etmegi Üçin Çagyryş Berdim”

NATO-nyň Baş sekretary Ýens Stoltenberg, Hytaýyň Daşary işler ministri Wang Iýe Ukrainadaky söweşiň bes edilmegi üçin ýurdunyň Russiýa basyş etmegi barada çagyryş berdi.

Ýens Stoltenbg, BMG-nyň Baş Assambleýasynyň çäginde Nýu-Ýorkda Hytaýyň Daşary işler ministri Wang bilen duşuşdy.

Stoltenberg duşuşyk hakynda sosial mediadan beren habarnamasynda “Russiýanyň Ukrainadaky söweşini bes etmegi üçin Hytaýa Russiýa basyş etmegi barada çagyryş berdim” diýdi.

Rus esgerleri 24-nji fewralda Ukraina garşy hüjüm başladypdy.

Ýene degişli makalalar

Şwesiýanyň Adalat Ministrliginiň Wekiliýti Türkiýä Sapar Eder
“Putinden Ýadro Ritorikasyny Gaýtadan Görsek, Oňa Çynlakaý Çemeleşmeli Bolarys”
Baýden Ukraina Harby we Maliýe Kömekleriň Dowam Etmegini Isleýär
“NATO Agza Ýurtlarda Uly Ähmiýete Eýe Bolan Infstrukturalar Goralmaly”
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Stoltenberg Ýarawsyzlygy Sebäpli Saparyny Bes Etdi