Indoneziýada tussaghanada ýüze çykan ýangynda 41 adam ýogaldy

Indoneziýada tussaghanada ýüze çykan ýangynda 41 adam ýogaldy

Günorta-gündogar Aziýa sebitinde ýerleşýän Indoneziýada, ýurdyň paýtagty Jakarta şäheriniň golaýyndaky Tangerang tussaghanasynda ýüze çykan ýangynda 41 adam ýogaldy.

Indoneziýanyň Hukuk we adam hukuklary ministrliginiň Tussaghanalar bölüminiň metbugat sekretary Rika Apirant, tussaghanada neşe söwdasy sebäpli azatlykdan mahrum edilen tussaglylaryň galýan C blokda başlan ýangynyň netijesinde 41 adamyň ýogalandygyny, 39 adamyň bolsa ýaralanandygyny habar berdi.

Ýerli wagt bilen sagat 01:00-da başlan ýangyn dolulygyna gözegçilik astyna alynanyndan soň, tussaghanany gözegçilik astyna almak üçin ýüzlerçe harbynyň we polisiýa işgärleriniň sebite gönükdirilendigi mälim edildi.

Ýangynyň näme sebäpli ýüze çykandygy entek bilinenok.

Ýene degişli makalalar

Täze şähere göçüriler
Indoneziýa G20 sammitini geçirer
Iň arzan jemgyýetçilik ulagly şäherler
Koronawirus epidemiýasy howply bolmgynda galýar
Günorta Koreýada Kowid-19 epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 1 müň 185 adama ýetdi
Dünýäniň iň gür ilatly şäheri