Meredow bilen Çawuşoglu telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Meredow bilen Çawuşoglu telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Çawuşoglunyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Türkiýedäki köp sanly adamyň ölmegine we ýaralanmagyna sebäp bolan ýer titremesi bilen baglanyşykly türk kärdeşine duýgudaşlyk we goldaw bildirdi.

R.Meredow pida bolanlaryň garyndaşlaryna we ýakynlaryna çuňňur gynanç bildirdi, ýaralananlara tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw etdi.(TDIM)

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasynyň nobatdan daşary sammitine gatnaşmagyna garaşylýar
Ösüşiň belent sepgitlerine tarap
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýedäki güýçli ýer titremesi bilen baglanyşykly gynanç bildirdi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi