Prezident Berdimuhamedow Aşgabada 150 taksini “sowgat etdi”

Prezident Berdimuhamedow Aşgabada 150 taksini “sowgat etdi”

Aşgabadyň taksi parkyna 150 sany “Toýota Corilla” kysymly awtoulag getirildi.

TDH döwlet täzelikler gullugynyň habaryna görä, bu Garaşsyzlyk güni baýramynyň öň ýanynda prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen edildi.

Täze taksilere prezidentiň sowgady diýlen ýazgy ýelmenipdir.

TDH-niň ýazmagyna görä,ulag serişdesiniň nirededigini we sürüjiniň tizligini ýokarlandyrýandygyna gözegçilik etmek üçin taksilerde GPS ulgamy oturdyldy.

Ahyrky gezek taksi parky geçen ýylyň maýynda artdyrylypdy. Şonda Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen ilteşikli şol bir kysymly 200 sany taksi we “Hyundai ALL New super Aero City” kysymly 400 awtobus paýtagtyň ýollaryna çykdylar.The post Prezident Berdimuhamedow Aşgabada 150 taksini “sowgat etdi” first appeared on Türkmenistanyň Hronikasy.

Ýene degişli makalalar

Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi
Ýurdumyza Toyota Corolla taksileriň 150-si gelip gowuşdy 
Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda dowamly howa gatnawlary gaýtadan dikeldilýär, Onlaýn taksi gullugynyň ulaglar parky täze Toyota Corolla kysymly ulaglar bilen üpjün edildi, Aşgabatda höwesjeňleriň arasynda ilkinji tennis çempionaty geçiriler
Türkmenistana 150 sany täze taksi awtoulagy gelip gowuşdy
Täze Toyota Corolla awtoulaglary Onlaýn taksi gullugynyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi
Toýota, Russiýadaky Fabrigini Ýapdy