Saud Arabystanyndaky sil apatynda 2 adam ýogaldy

Saud Arabystanyndaky sil apatynda 2 adam ýogaldy

Jidde şäherinde sil apaty sebäpli Şa Abdülaziz halkara howa menzilinde käbir uçar saparlarynyň yza süýşürilendigi, Şa Abdülaziz uniwersitedi bilen birlikde ençeme bilim ojagynda okuwlara arakesme berilendigi mälim edildi.

Resmiler, häzirki wagta çenli sil apaty sebäpli 2 adamyň ýogalandygyny, halka mejbur bolmadyklary saýyn daşary çykmazlyklary barada çagyryş berdiler.

Ýene degişli makalalar

Saud Arabystany: "Sanksiýalar sebäpli energiýa üpjünçiliginiň kesilmek howpy bar" diýdi
Dünýä ýurtlary Türkiyä duýgudaşlyk bildirýärler
Saddam Hüseýiniň Ýahtasy Ylmy Barlag Merkezine Öwrüldi
Ýewraziýada geçen hepde başdan geçirlen möhüm wakalar
Türkmenistan bilen HHR-niň özara gatnaşyklarynyň täze derejesi, bütin Türkmenistan boýunça adatdan daşary sowuk howanyň golaýlaşmagy, Aşgabadyň, Sarahsyň we Arçmanyň arasynda täze ugurlaryň işe girizilmegi
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi harby mekdeplere kabul edişligiň başlanýandygyny habar berýär, RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Türkmenistana geler, we beýleki habarlar
Serdar Berdimuhamedow Ýokary kazyýetde, MHM-de we Döwlet migrasiýa gullugynda işgärleri wezipä belledi, Aşgabat we Moskwa göni howa gatnawyny dikeltdiler, Türkmenistan benziniň arzanlygy boýunça dünýäde sekizinji orny eýeledi we beýleki habarlar