TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi

Bütindünýä saglyk guramasy Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň Türkmenistanda tussaglykda saklanýan Nurgeldi Halykowyň ykbaly baradaky hatyna jogap berdi diýip, garaşsyz neşir "Turkmen.news" habar berýär.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň häkimiýetleri adalatsyz azatlykdan mahrum edilen garaşsyz reportiýory boşatmaly. Nurgeldi Halykowyň işi boýunça beýannama
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi
Begmedowa: Biz demokratik üýtgeşmelere ymtylýan ýaş nesillerimize goldaw bermeli
CJP Berdimuhamedowy žurnalisti boşatmaga we metbugaty çäklendirmezlige çagyrdy
CJP Berdimuhamedowy žurnalisti boşatmaga we metbugaty çäklendirmezlige çagyrdy
Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň Halkara hyzmatdaşlaryny häkimiýetlerden syýasy tussaglary boşatmagy talap etmäge çagyrýarlar