Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 5-7-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 5-7-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 5—7-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Ýene degişli makalalar

17-nji aprelde Türkmenistanyň esasy habarlary
16-njy aprelde Türkmenistanyň esasy habarlary Turkmenportal
Dosent Berdiniýaz Rejepmedowyň doglan güni mynasybetli duşuşyk geçirildi
Aprel aýynda Türkmenistanda nähili medeni çäreler geçiriler?
TÜRKMENISTANYŇ ILÇISINIŇ RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ MEDNIÝET MINISTRINIŇ ORUNBASARY BILEN GEÇIREN DUŞUŞYGY
Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 29-31-nji marty aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!
2 Aýda Stambula 2 Million 457 Müň 518 Syýahatçy Geldi