Türkmenistan köçeleri arassalap, agaçlary timarlap, baş baýrama we 'Dabaraly maslahata' taýýarlanýar

Türkmenistan köçeleri arassalap, agaçlary timarlap, baş baýrama we 'Dabaraly maslahata' taýýarlanýar

Türkmenistanda häkimiýetler köçelerde giň gerimli arassaçylyk işlerini geçirip, hem-de agaçlary timarlap, Garaşsyzlygyň 31 ýyllyk baýramyna we ilkibaşda Döwlet maslahaty hökmünde yglan edilen, indi bolsa Dabaraly maslahat atlandyrylýan foruma taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleriniň jikme-jiklikleri barada Azatlygyň habarçylary Mary we Aşgabat şäherlerinden habar berýärler.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan köçeleri arassalap, agaçlary timarlap, baş baýrama we 'Dabaraly maslahata' taýýarlanýar
Emine Erdogan "Halkara üstünlik we jemgyýetçilik goşandy" atly baýrak bilen sylaglandyryldy
Baýramçylyk 'şowhunsyz' bellendi. Ilata öýde bolmak maslahat berildi
Bagtyýar il toý tutdy
В АШХАБАДЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА СЕРДАРА БЕРДЫМУХАМЕДОВА СОСТОЯЛСЯ ДОВЛЕТ МАСЛАХАТЫ
Türkmenistan Türki döwletler guramasyna agza bolar