Türkmenistanda rus kinofilmleriniň ilkinji onlaýn festiwaly geçiriler

Türkmenistanda rus kinofilmleriniň ilkinji onlaýn festiwaly geçiriler

VOD IVI onlaýn platformasy arkaly Türkmenistanda ilkinji gezek rus kinosynyň festiwaly geçiriler. Iki hepdäniň dowamynda, has takygy, 8 ― 28-nji awgust aralygynda türkmenistanly konisöýüjilere doly göwrümli filmleriň ikisi we köp bölümli multfilmler görkeziler.

Rus dilindäki filmler türkmen tomaşaçylaryna türkmen dilindäki ýazgyly tejrime bilen hödürleniler. Ilkinji onlaýn festiwalyň rus kinosynyň gahrymanlary bilen täze duşuşyklary bagyşlajakdygyny ynam bilen aýdyp bolar.

Bu festiwal Roskinonyň ýurduň Medeniýet ministrligi bilen 2020-nji ýylda başyny başlan taslamasyna laýyklykda geçirilýär. Şu ýyl taslamanyň çäklerinde 20-den gowrak döwletde rus kinofilmleriniň onlaýn görkeezilişi guramak meýilleşdirilýär.

Ýene degişli makalalar

2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň TERTIBI
Çawuşogly Kambojada IV ASEAN-Türkiýe Pudaklaýyn dialog hyzmatdaşlygyň 3-nji maslahatyna gatnaşdy
Agajan Bekmyradow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy
Türkmenistanyň Agrar partiýasy Agajan Bekmyradowy prezidentlige dalaşgär hökmünde hödürledi
Türkmenistanyň Agrar partiýasy Agajan Bekmyradowy prezidentlige dalaşgär hökmünde hödürledi
Agrar partiýa Agajan Bekmyradowy Türkmenistanyň wezipesine dalaşgärlige hödürledi