Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe hem-de ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Ýene degişli makalalar

Dünýä Liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza baýramy bilen gutladylar
Türkmenistanda Mukaddes Oraza baýramy bellenilýär
Gazagystanyň Prezidenti Tokaýew Özbegistana Iş Saparyny Gurady
Prezident Erdogan Özbek Kärdeşi Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi
Ýitirim etmek, adam öldürmek, sürgün etmek. Türkiýe Merkezi Aziýaly aktiwistler üçin, howply ýere öwrüldi
Dünýä Liderleri Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny Nowruz baýramy bilen gutladylar
Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady