Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň adyna dünýä döwletleriniň Prezidentlerinden, premýer-ministrlerinden we iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryndan Gutlag hatlary gelýär.

Türkmenistan: Altyn asyr saýtynyň habar berşi ýaly Serdar Berdimuhamedowyň adyna Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putinden, Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al-Halifden, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-premýeri we Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaed Al-Nahaýandan, Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwaliden, Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy wezipesini ýerine ýetiriji Molla Muhammad Hasan Ahundan, ÝHHG-niň baş kätibi Helga Şmidtden, RF-niň Federal Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenkodan Gutlag hatlary gelip gowuşdy.

Şeýle hem saýlanan döwlet Baştutanyny Türkmenistanyň we Russiýanyň Gahrymany uçarman-kosmonawt Oleg Kononenko, Liberal demokratik partiýasynyň ýolbaşçysy Wladimir Žirinowkiý, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, HHR-yň Başlygy Si Szin Pin, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we başgalar gutladylar.

Ýene degişli makalalar

Sosial-demokratik partiýasy ýeňiş gazandy
Kişida Ýaponiýanyň 101-nji Mremýer-Ministri Hökmünde Saýlandy
Şewket Mirziýoýew Kasam Edip Wezipesine Başlady
Şewket Mirziýoýew Kasam Edip Wezipesine Başlady
Özbegistanyň täze saýlanan Prezidenti kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişer
Şewket Mirziýoýewiň Prezident Saýlawynda Üstünlik Gazanandygy Resmi Taýdan Yglan Edildi