Turkish Airlines Türkmenbaşydan Stambula we yzyna gaýdyş ugurlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy

Turkish Airlines Türkmenbaşydan Stambula we yzyna gaýdyş ugurlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy

Turkish Airlines Türkmenbaşydan Stambula we yzyna gaýdyş gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy diýip, Atavatan Türkmenistan habar berýär.

Petekler indi onlaýn satyn alnanda 351 dollar. Türkmenbaşydan (KRW) Stambula (IST) hepdede iki gezek — sişenbe we penşenbe günleri uçuşlar bar.

Aşgabatdan (ASB) Stambula (IST) petekleriň we uçuşlaryň bahasy — bir ugura 367 dollar. Uçuşlar hepdede dört gezek — sişenbe, penşenbe, şenbe we ýekşenbe günlerinde amala aşyrylýar.

Turkish Airlines-iň uçuşlary üçin onlaýn petekleri www.turkishairlines.com saýtyndan hem-de iOS we Android programmalary arkaly satyn alyp bilersiňiz.

Ozal Turkish Airlines-iň Aşgabatdaky şäher ofisini üýtgedendigini habar beripdik. Täze salgy: G.Kulyýew köçesi, 39-njy bina (Ussat binasy).

Ozal kompaniýanyň şäher ofisi Berkarar söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýärdi.

Awiakompaniýa 1933-nji ýylda içerki uçuşlar üçin döredildi. 1947-nji ýylda Türk Howaýollarynyň ilkinji yzygiderli halkara uçuşlar amala aşyryldy. Stambulyň täze howa menzilinde ýerleşýän bu iri awiakompaniýa 120 ýurtdaky 220 daşary ýurt howa menziline yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar. Awiakompaniýanyň howa floty häzirki wagtda 300-den gowrak uçary öz içine alýar, olaryň köpüsi Airbus we Boeing-iň häzirki zaman uçarlarydyr.

Ýene degişli makalalar

Aşgabatdan Urumçä uçuşlaryň bahasy belli boldy
China Southern Airlines 25-nji aprelden Urumçiden Aşgabat şäherine uçuşlary ýola goýar
S7 Airlines ýene-de Moskwadan Aşgabat şäherine uçuşlary ýerine ýetirýär
China Southern Airlines Urumçi bilen Aşgabadyň arasynda uçuşlara täzeden başlaýar
China Southern Airlines Siandan Aşgabada yzygiderli howa gatnawlaryny gaýtadan dikeldýär
Turkish Airlines Aşgabatdaky ofisini üýtgetdi