Tussag edilen ýaşaýyş jaý gaznasynyň işgäri Atajan kim?

Tussag edilen ýaşaýyş jaý gaznasynyň işgäri Atajan kim?

22-nji iýunda garaşsyz neşir turkmen.news Aşgabatda ýaşaýyş jaý paýlanyşyna jogapkär bir resminiň tussag edilendigi barada habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agzalan wezipeli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady.

Ýene degişli makalalar

Tussag edilen ýaşaýyş jaý gaznasynyň işgäri Atajan kim?
Mary: Ak reňk talaplary bilen bagly saklanan ulaglar prezidentiň saparyndan soň tölegsiz boşadyldy
Indoneziýada tussaghanada ýüze çykan ýangynda 41 adam ýogaldy
ABŞ Russiýanyň Krym Tatarlaryny Tussag Etmegini Ýazgardy
Çal Sanawda Gözlenýän Terrorçy Tussag Edildi
Stambul: hakyna tutma režim tarapdarlary’ protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi