Azerbaýjanda Minanyň Ýarylmagy Sebäpli 1 Esger Şehit Boldy

Azerbaýjanda Minanyň Ýarylmagy Sebäpli 1 Esger Şehit Boldy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi, ermeni güýçleri tarapyndan goýlan mina ýarylandygy sebäpli 1 esgeriň şehit bolandygyny habar berdi.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, Kelbejer welaýatynyň gündogarynda gözegçilik astyna alynan sebitde, ermeniler tarapyndan goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli Babek Aliýew atly esgeriň ýogalandygy nygtaldy.

Beýannamada, waka hakynda derňew işiniň gozgalandygy bellenildi we şehidiň hossarlaryna gynanç bildirildi.

Ýene degişli makalalar

“Penje Gulp” Operasiýasynda 1 Esger Şehit Boldy
Yragyň Demirgazygynda Penje-Gulp Operasiýasynda Bir Esger Şehit Boldy
Yragyň Demirgazygynda Penje-Gulp Operasiýasynda Bir Esger Şehit Boldy
PKK/ÝPG-nyň Siriýadan Guran Hüjüminde 1 Esger Şehit Boldy
Penje-Gulp Operasiýasynda 1 Esger Şehit Boldy
“Penje Gulp” Operasiýasynda Ýene-de Bir Esger Şehit Boldy.