Bakuda Hazaryň ekologiýasyna bagyşlanan halkara forum geçiriler

Bakuda Hazaryň ekologiýasyna bagyşlanan halkara forum geçiriler

5-nji iýulda Azerbaýjanyň Ekologiýa we tebigy baýlyklar ministrliginiň guramagynda Bakuw şäherinde Hazar deňziniň ekologiýa meseleleri boýunça halkara forum geçiriler.

Day.Az-yň habar bermegine görä, halkara konferensiýa Hazarýaka ýurtlaryň hünärmenleri, halkara guramalaryň wekilleri gatnaşarlar.

Halkara derejesinde geçirilýän konferensiýada Hazar deňziniň ekologiýa meseleleri, şeýle-de kenarýaka ýurtlar bilen bilelikdäki hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda öňde goýlan wezipeler boýunça maslahatlaşylar. Şunuň bilen baglylykda, Hazarýaka döwletleriň arasynda deňziň ekologik ýagdaýy boýunça meýilnamalar taýýarlanylar hem-de bilelikdäki işleriň täze ugurlary kesgitlener.

Ýene degişli makalalar

Türkmen paýtagtynda altynjy Hazar sammiti geçirildi
Azerbaýjan Hazaryň suw ýalpaklygy boýunça halkara ylmy merkezi döretmegi teklip edýär
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
FIA 2026-njy ýylda “Formula-1-iň” ulaglarynyň göwrümini kiçeltmegi maksat edindi
Aşgabatda talyplaryň arasynda ekologiýa boýunça bäsleşik geçirildi
Gazagystanda saýgaklaryň sanyny kadalaşdyrmakçy bolýarlar