BMG: Halkara jahankeşdeligi 2023-nji ýylda dikeler

BMG: Halkara jahankeşdeligi 2023-nji ýylda dikeler

Ýewropada we Ýakyn Gündogarda halkara jahankeşdeligi eýýäm şu ýylda pandemiýadan öňki ýagdaýyna dolanyp geler hem-de 80-den 95 göterime deň bolar. Bu barada Bütindünýä jahankeşdelik guramasynyň bilermenleri habar berdi diýip, Habar 24 ýazýar.

Şunda görkezijileriň dünýäde ykdysady ösüşiň haýallamagyna hem-de Aziýa-Ýuwaş umman sebitindäki umumy ýagdaýa bagly boljakdygy bellenýär. Eýýäm bu pudakda işjeňlik görünýär. Mysal üçin, Ýakyn Gündogara gelen jahankeşdeleriň sany COVID-19 ýokanjyndan öňki döwürdäkiniň 85 göterimine deň boldy.

Ýewropada bu görkeziji 80 göterime ýetdi. Afrikada we Günorta Amerikada 65 göterim ösüş hasaba alyndy.

Ýene degişli makalalar

Haýsy ýurtlaryň ilaty azalýar?
Türkiýäniň 2023-nji ýylda alyp barjak daşary syýasaty
BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümi
Warank: "Türkiýäniň awtoulag taslamasy dünýäde öňdebaryjy bolar" diýdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
“Galla Geçelgesi Azyk Ýetmezçiliginiň Ortadan Aýrylmagynda Uly Rol Oýnady”