Diýarbakyrda iki esger şehit boldy

Diýarbakyrda iki esger şehit boldy

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä, Diýarbakyr welaýatynyň Lije etrabynyň obalyk ýerinde geçirilýän "Eren Gabaw-18 Şehit Žandarma kapral Dogan Dagjy" atly operasiýada terrorçylar bilen bolan çaknyşykda, Žandarma güýçlerinden starşina uly seržant Oguzhan Arduç, seržant Turgut Içen we seržant Mustafa Jan Akdogan ýaralandy.

Ýaralanan Arduç we Içen alynyp gidilen hassahanada edilen ähli tagallalara garamazdan halas edilip bilinmän, şehit boldy.

Terrorçylaryň tapylmagy we täsirsiz ýagdaýa getirilmegi üçin sebite goşmaça harby güýç gönükdirildi.

Ýene degişli makalalar

Terrora garşy göreş tutanýerli ýagdaýda dowam etdirilýär
Täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçy Terror sanawynyň çal kategoriýasyndady
Şyrnak welaýatynda bir esger şehit boldy, bir esger ýaralandy
Siirt welaýatynda 1 esger şehit boldy
"Efes-2022" harby türgenleşigi Prezident Erdoganyň gatnaşmagynda başlady
Şyrnak welaýatynda "Eren Gabaw-17" operasiýasy başladyldy