INGCO Türkmenistanda harytlaryny we serwis hyzmatlaryny hödürleýär

INGCO Türkmenistanda harytlaryny we serwis hyzmatlaryny hödürleýär

Dünýä belli INGCO hytaý kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dükanlary gurluşyk we abatlaýyş işleri üçin niýetlenen gurallarynyň giň toplumyna müşderilerine hödürleýär.

Türkmen bazarynda giňden tanalýan bu kompaniýanyň önümlerinden hojalyklar bolşy ýaly, kärhanalar hem sargyt edip bilerler.

INGCO dükanlary müşderilere şulary hödürleýär:

Ýokary hil hem uzakmöhletleýinlik görkezijilerine eýe bolan INGCO brendiniň önümleri bilen Aşgabat şäherindäki G.Kuliýew (öňki Obýezdnoý) köçesiniň ugrundaky Peýkam binasyndaky dükanda, şeýle hem INGCO-nyň sosial torlardaky salgylaryndan tanşyp bilersiňiz. INGCO brendiniň önümlerini şeýle hem Gerekli, Ynamdar we "Tekje" onlaýn dükanlaryndan onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 65 53-86-44; +993 62 32-44-33

Ýene degişli makalalar

ZooMarket öý haýwanlary üçin harytlaryň köpdürli görnüşlerini hödürleýär
Dünýä belli EMTOP brendi Türkmenistanda önümlerini hödürläp başlady
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenbaşy şäherinde ulag we kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlary gurlar
Ynamdar onlaýn marketi Türkmenabat şäherinde hem işläp başlady
DKTR-da Gurlan Şäriklik Hökümeti Ynam Sesisi Aldy