Milli Ştangaçylar 1 Altyn, 3 Kümüş Medal Aldy

Milli Ştangaçylar 1 Altyn, 3 Kümüş Medal Aldy

Milli ştangaçylar, Özbegistanda geçirlen Asian Open çempionadynda 1 altyn, 3 kümüş medal aldy.

Türkiýäniň Ştanga federassiýasyndan berlen beýannama görä, Daşkentde geçirlen guramaçylykda zenanlaryň arasynda 45 kilogram agyrlykda Fatma Sena Kolçak altyn medalyň eýesi boldy.

Çempionatda zenanlaryň arasynda 55 kilogram agyrlykda Zeýnep Şimşek, 49 kilogram agyrlykda Leýla Şanat, 49 kilogram agyrlykda Ali Kylyç hem kümüş medal aldy.

Ýene degişli makalalar

Milli Ştangaçylar 3 Altyn, 3 Kümüş Medal Aldy
Türkmenistanly agyr atletikaçylar ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda ýedi medal gazandylar
IWF-niň saýtynda hem hasaba alynmadyk türgen agyr atletika boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy
Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky sylaglary
24.10.2019 | Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky sylaglary
Täjik ştangaçylary Dünýä çempionatyna gatnaşmaýar, sebäbi Türkmenistana wiza almadylar