Müsüriň Daşary işler ministri Türkiyä sapar gurar

Müsüriň Daşary işler ministri Türkiyä sapar gurar

Müsüriň Daşary işler ministri Same Şukri şu gün Türkiyä sapar gurar.

Türkiyäniň Daşary işler ministrliginden berilen beýanatda: "Müsüriň Daşary işler ministri Same Şukriniň güýç merkezi Kahramanmaraş welaýaty bolan ýer titremelerden soň raýdaşlyk görkezmek we duýgudaşlyk bildirmek maksady bilen 2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkiyä sapar gurar" diýip habar berildi.

Müsüriň Daşary işler ministri Same Şukriniň Adana we Müsüre degişli ynsanperwer kömek gämisiniň geljek Mersin portyna baryp görmegi, şeýle hem Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen ikiçäk duşuşyk geçirmegi meýilleşdirilýär.

Müsüriň Daşary işler ministrligi hem Türkiyä we Siriýa guraljak saparlaryň maksadynyň ýer titremelerden soň iki ýurt we doganlyk halklary bilen raýdaşlygy görkezmekdigini beýan etdi.

Ýene degişli makalalar

Türkiyäniň raýatlarynyň Sudandan ewakuasiýa tapgyry tamamlandy
Mewlüt Çawuşogly Antalýanyň Kepez etrabynda halka ýüzlenip çykyş etdi
Çawuşogly rus kärdeşi Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Mewlüt Çawuşogly Şwesiýanyň NATO agzalygy barada beýanat berdi
Çawuşogly: "Dörttaraplaýyn topar iň gysga wagtda maslahat geçirer" diýdi
“6 Ýylda 17 Müň Terrorçyny Täsirsiz Ýagdaýa Getirdik”
Mewlüt Çawuşogly iordaniýaly kärdeşi Safadi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy