Owganystanda ýene-de bir ýer titreme boldy

Owganystanda ýene-de bir ýer titreme boldy

Milli Seýismalogiýa merkezinden berilen beýanata görä, Badahşan welaýatynyň merkezi Feýzabad şäherinde, Owganystanda düýn bolan ýer titremeden soň 4,3 bal ululygynda ýene-de bir ýer titreme boldy.

ABŞ-nyň Geologiýa ylmy-derňew guramasy ýer titremäniň ýeriň 220 km aşagynda emele gelendigini, güýç merkeziniň Badahşan welaýatynyň Jurm obasynyň 48 km günorta-günbatarydygyny habar berdi.

Owganystanyň Paktika welaýatynda düýn bolan 5,9 bal ululygyndaky ýer titremede 1000-den gowrak adamyň ýogalandygy, 1500-den gowrak adamyň hem ýaralanandygy mälim edilipdi.

Resmiler ýer titremäniň esasan hem Paktika welaýatynyň Giýan etrabyna we Host welaýatynyň Spireý etrabyna täsir ýetirendigini aýan edipdiler.

Düýn bolan ýer titremäniň güýç merkeziniň Owganystanyň gündogarynda, Pakistan serhediniň golaýyndaky Host welaýatynyň 46 km günorta-günbatarydygy beýan edilipdi.

Ýene degişli makalalar

Owganystanda Bolan Ýer Titremesnde 12 Adam Ýogaldy
Owganystandaky ýer titremede ýogalanlaryň sany 1000 adama ýetdi
Owganystanda we Eýranda ýer titremeleri boldy
Owganystandaky ýer titremede ýogalan adamlaryň sany artýar
Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberer
Owganystanda 900-den gowrak adam ýer titremesiniň pidasy boldy