Owganystanyň paýtagty Kabulda bombaly hüjüm guraldy

Owganystanyň paýtagty Kabulda bombaly hüjüm guraldy

Owganystanyň paýtagty Kabul şäherindäki Eidgah metjidiniň girelgesinde guralan bombaly hüjümde ýogalanlaryň sany 5 adama ýetdi.

Talibanyň metbugat geňeşçisi we Talibanyň hökümetiniň Medeniýet ministriniň orunbasarynyň wekili Zabihullah Müjahid, Kabul şäheriniň Çemen Huzuri etrapçasyndaky Eidgah metjidiniň girelgesinde bombaly hüjümmiň guralandygyny habar berdi.

Talibanyň wagtlaýyn hökümediniň Içeri işler ministrliginiň metbugat sekretary Saeed Hosti, hüjümde ýogalanlaryň sanynyň 5 adama ýetendigini mälim etdi.

Şaýatlar bolsa ýogalanlaryň sanynyň 8 adamdygyny, ýaralanlaryň sanynyň bolsa 20 adamdygyny beýan etdiler.

Ýene degişli makalalar

Medwedew Russiýanyň Taliban bilen bagly çemeleşmesi barada beýanat berdi
Russiýada, Talibanyň Terror Guramalarynyň Sanawyndan Çykarylmagy Teklip Edildi
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5+1 formatyndaky maslahatlary
Russiýa Talibany terror guramalarynyň sanawyndan çykarmak boýunça iş alyp barýar
Eýran-Owganystan serhedinde çaknyşyklar boldy
JOINT STATEMENT FOLLOWING THE 4TH MEETING OF SPECIAL REPRESENTATIVES AND ENVOYS FOR AFGHANISTAN IN THE "CA-EU" FORMAT IN ASHGABAT
Owganystanyň tapawutly welaýatlarynda sil apatlary başdan geçirildi