Pandemiýa sebäpli Tokio Olimpiýa oýunlaryny yza süýşürmeklik üçin 1,9 milliard dollar sarp edildi

Pandemiýa sebäpli Tokio Olimpiýa oýunlaryny yza süýşürmeklik üçin 1,9 milliard dollar sarp edildi

Ýaponiýa koronawirus epidemiýasy sebäpli Tokio 2020 olimpiýa oýunlaryny bir ýyl yza süýşürmeklik üçin 1,9 milliard dollar sarp etdi.

Yomiuri Shimbun gazetiniň habar bermegine görä, Ýaponiýa Tokio 2020 olimpiýa oýunlary üçin pandemiýadan öň 13 milliard dollar sarp edipdir, COVID-19 ýokanç keseli sebäpli bu sport ýaryşyny yza süýşürmeklik kararynyň esasynda bolsa, goşmaça 1,9 milliard dollar çykdajy edipdir.

Şu ýylyň mart aýynda Halkara Olimpiýa komiteti bilen Ýaponiýanyň hökümeti koronawirus epidemiýasynyň bütin dünýäde çalt ýaýramagy sebäpli Tokio 2020 olimpiýa oýunlaryny bir ýyl yza süýşürmeli boldy.

Bu sport ýaryşy üçin ozal hasaplanan goşmaça çykdajy 2,8 milliard dollardy, ýöne käbir tygşytlylyk kararlary bilen bu çykdajy 1,9 milliard dollara çenli azaldy. Alnan tygşytlylyk kararlarynyň arasynda açylyş dabarasynyň ýatyrylmagy hem bar.

2021-nji ýylyň tomsunda hem koronawirus epidemiýasynyň dowam etjekdigi barada şübheler dowam edýärkä, Tokio Olimpiýa Guramaçylyk Komiteti bilen Halkara olimpiýa komiteti bu çäräniň howpsuz geçirilip bilinjekdigini öňe sürýärler.

Ýene degişli makalalar

Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak ähli türgenlere sanjym ediler
Ýaponiýanyň Premýer-ministri Suga Ýosihide: Tokio olimpiýa oýunlary şu ýyl geçiriler
Diýarymyz dünýäde sport ýurdy hökmünde tanalýar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy