TDHÇMB-da anna güni eksport geleşikleri $13,2 milliondan geçdi

TDHÇMB-da anna güni eksport geleşikleri $13,2 milliondan geçdi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň (TDHÇMB) anna güni daşary ýurt puluna geçiren söwdalarynyň jemi bahasy 13 million 281 müň 600 ABŞ dollaryna deň boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy habar berdi.

Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewür daşary ýurt walýutasyna “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen SN-600 kysymly başlangyç ýagy satyn aldy. Geleşigiň umumy bahasy 7 million ABŞ dollaryna barabar boldy.

Şeýle hem Owganystanly telekeçi jemi bahasy 6 million 281 müň 600 ABŞ dollaryna barabar bolan SN-350 kysymly başlangyç ýagy satyn aldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň jemi bahasy 65 million 358 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.

1994-nji ýylda döredilen TDHÇMB Türkmenistanda eksport-import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edaradyr.

Ýene degişli makalalar

Maý soňky hepde: TDHÇMB-da eksport geleşikleri $38,5 milliona golaýlady
Birža söwdalarynda 38 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy
TDHÇMB-da anna güni jemi 68,5 million manatlyk pagta önümi satyldy
TDHÇMB-da çarşenbe güni eksport geleşikleri $24 milliona golaýlady
TDHÇMB-da duşenbe güni eksport geleşikleri $27 milliona golaýlady
Türkmenistanyň çagalar sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi başlandy
2024-nji ýylda ylmy işler boýunça bäsleşige ýaş alymlaryň 1670-si gatnaşdy