Türkiýe, Ysraýylyň Gaza Guran Hüjümini Ýazgardy

Türkiýe, Ysraýylyň Gaza Guran Hüjümini Ýazgardy

Türkiýe, Ysraýylyň Gaza sektoryna guran howa hüjümini berk ýazgardy we wakalaryň çaknyşyga öwrülmezden gyssagly bes edilmelidigini nygtady.

Daşary işler ministrligi, Ysraýylyň Gaza guran howa hüjümi hakynda ýazmaça beýannama berdi.

Beýannamada howa hüjümi berk ýazgaryldy.

Beýannamada “Hüjümlerde çagalar bilen birlikde asuda ilatyň ýitgi çekmegini kabul etmeýäris. Hüjümden soň sebitde dartgynlygyň artmagyna alada bildirýäris. Ady agzalýan wakalaryň täze çaknyşyga öwrülmezden bes edilmegi üçin çagyryş berýäris” diýildi.

Ysraýylyň goşuny basyp alyşlyk astyndaky Gaza sektorynda Yslamy Jihad hereketine degişli merkezlere hüjüm gurandygyny mälim etdi.

Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, Ysraýylyň Gaza guran hüjüminde 5 ýaşyndaky çaga bilen birlikde palestinaly 10 adamyň ýogalandygy, 55 adamyň ýaralanandygy nygtaldy.

Ýene degişli makalalar

Ysraýylyň Gaza Guran Hüjüminde Ýogalanlaryň Sany Artdy
Ysraýyl Gaza Hüjüm Gurady
Ysraýyldan Gaza Howa Hüjümi Guraldy
Ysraýyl, Gaza Hüjüm Gurady
Prezident Erdogan Gün Tertibiniň Ileri Tutulýan Ugurlary Barada Beýannama Berdi
Azerbaýjanyň Londondaky Ilçihanasyna Hüjüm Guraldy