Ýapon filmi Türkmen teleýaýlymynda görkeziler

Ýapon filmi Türkmen teleýaýlymynda görkeziler

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy, Altyn Asyr teleýaýlymynyň “Jahanda näler görüner” gepleşiginiň çäklerinde ýapon halkynyň däp-dessurlaryna we ýokary tehnologiýalara bagyşlanan filmiň türkmen telewideniýesinde görkeziljekdigini habar berdi. Gepleşik her duşenbe, çarşenbe we anna günleri türkmen dilinde ýaýlyma beriler.

Ýaýlym tertibi aşakdaky ýaly:

Film Nisekonyň lyžaly dynç alyşy, "agaç hirurglary", robotlaryň önümçilikde we ýaşaýyşdaky orny we "donabe" küýzeleri barada bolar.

Käbir sosial ulgamlardaky berilýän maglumatlara görä filmiň dowamlygy 20 minut 16 sekunt bolar.

Ýene degişli makalalar

26.01.2021 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
TÜRKMENISTANYŇ WE BELARUS RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ DEREJESINDE GEŇEŞMELER GEÇIRILDI
26.01.2021 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
TÜRKMENISTANYŇ WE BELARUS RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ DEREJESINDE GEŇEŞMELER GEÇIRILDI
27.01.2021 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
Kowid-19 epidemiýasyna ýolugan adamlaryň sany artmaga dowam edýär
Kowid-19 epidemiýasy dünýä ýurtlaryna howp salmaga dowam edýär