Ýaşlar ligasy: ýekşenbe güni 12-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Ýaşlar ligasy: ýekşenbe güni 12-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy resmi saýty arkaly Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 12-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň 27-nji noýabrda geçiriljekdigini habar berdi.

Şol gün gündiz sagat 12-de başlanjak duşuşykda Altyn asyryň ýaşlary Merwiň ýaşlar düzümini kabul eder. Bu duşuşyk Büzmeýin etrabyndaky Sport toplumynda geçiriler.

Bu duşuşykdan bir ýarym sagat soň Balkanabat şäherinde Nebitçi-2 ― Aşgabat-2 duşuşygy başlanar. 14:30-da bolsa Enegetigiň Şagadamyň ýaşlar düzümleriniň arasyndaky duşuşyga badalga berler. Bu duşuşyk Mary şäherindäki Energetik stadionynda geçiriler.

Tapgyr Aşgabat stadionynda sagat 15-de başlanjak Ahal-2 ― Köpetdag-2 duşuşygy bilen tamamlanar.

Ýene degişli makalalar

TÝL ― 2022: 24-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
TÝL ― 2022: 20-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
TÝL ― 2022: 16-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler
TÝL ― 2022: 14-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
TÝL ― 2022: 15-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
Ýaşlar ligasynda 10-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler