Ymam Hüseýiniň ýatlamasyny saklamak Pygamberiň we onuň maşgalasynyň göwnüni hoş eden ýalydyr.

Türkmensähranyň beýik alymy Haj Abdyrahman Ahun Teňli Tana Hezreti Ymam Huseýin(a.s)iň ýatlamasyny saklamak hakda gürrüň berýär.

Ýene degişli makalalar

Haj Abdyrahman Ahun Teňli Tana َHezreti Zeýnab(s.a) we Aşyr aýy hakda gürrüň berýär
Eýranyň aňtaw ministrligi: 10 Takfiri-Sionist DAEŞ terrorçysy tussag edildi
Raisi: Sionist režimiň jenaýatlaryna garşy durmak, bu režimiň çökmegini şübhesiz tizleşdirer
Taliban topary giňişleýin hökümet gurmaga halkara jemgyýetçiliginden pursat isledi
"Talyban" Panjşire ynsanperwer kömegini ibermäge rugsat berdi