Haj Abdyrahman Ahun Teňli Tana َHezreti Zeýnab(s.a) we Aşyr aýy hakda gürrüň berýär

Türkmensähranyň beýik alymy Haj Abdyrahman Ahun Teňli Tana َHezreti Zeýnab(s.a) we Aşyr aýy hakda gürrüň berýär

Ýene degişli makalalar

Ymam Hüseýiniň ýatlamasyny saklamak Pygamberiň we onuň maşgalasynyň göwnüni hoş eden ýalydyr.
Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar
“Talyban” wekilleri Türkmenistanyň Kabuldaky ilçisi bilen TOPH-iň gurluşygyny ýenede maslahat etdiler
Taliban topary giňişleýin hökümet gurmaga halkara jemgyýetçiliginden pursat isledi
"Talyban" Panjşire ynsanperwer kömegini ibermäge rugsat berdi