Berdimuhamedow: Nesip bolsa, Türkmenistan Türki Döwletler Guramasyna hakyky agza bolar

Berdimuhamedow: Nesip bolsa, Türkmenistan Türki Döwletler Guramasyna hakyky agza bolar

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletler Guramasynyň Döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde sözlän sözünde Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyna ynam bildirdi.

Ýene degişli makalalar

Prezident Erdogan ilkinji türk astronawty Gezerawjy bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА СЕРДАРА БЕРДЫМУХАМЕДОВА К ТУРКМЕНСКОМУ НАРОДУ
Prezident Erdogan Erzurumda ýaşlar bilen duşuşyk geçirdi
Erdogan Türkiyäniň Telekeçiler duşuşygy we Telekeçilik baýrak gowşurylyş dabarasyna ýüzlenme ugratdy
Prezident Erdogan Müsür bilen bagly beýannama berdi
Prezident Erdogan Klublar Bileleşiginiň başlygy Ali Koçy we ýanyndaky wekiliýeti kabul etdi
Bütindünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aşgabatdaky okuw sapagynyň dünýä rekordy hökmünde ykrar ediljekdigine ynanýar