Dünýäniň birinji raketkasy Alkaras Astanada ýaryşyň birinji aýlawyndan gaýtdy

Dünýäniň birinji raketkasy Alkaras Astanada ýaryşyň birinji aýlawyndan gaýtdy

Ispaniýaly tennisçi Karlos Alkaras Astanada ATP-nyň ikinji turnirine çykyp bilmedi. 19 ýaşly ispaniýaly türgen, dünýäniň birinji raketkasy birinji aýlawyň oýnunda 5:7, 3:6 hasap bilen belgiýaly türgen Dawid Goffenden utuldy.

Goffen dünýäniň 66-njy raketkasy hasaplanýar.Onuň indiki garşydaşy fransiýaly türgen Adrian Mannarino bolar.Alkaras sentýabr aýynda US Open-de gazanan ýeňşinden soň dünýäniň birinji raketkasy bolupdy. Şol turnirden soň Dewisiň Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda diňe iki gezek oýnapdy, şonda kanadaly türgen Feliks Ože-Alýassimden ýeňlip, koreýaly türgen Kwon Sun-wuny ýeňipdi.

Ondan hem başga, Alkaras ilkinji gezek 62 oýunda ýeke gezegem set almady.Bu onuň 11 aýyň içinde ýol beren ilkinji arassa ýeňlişidir.Astanadaky turnir 9-njy oktýabrda tamamlanar. Ýaryşyň baýrak gaznasy 1,9 mln dollar.

Ýene degişli makalalar

Gurbanguly Berdimuhamedow Haýyr-sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň birinji mejlisini geçirdi, Arkadag şäherinde durmuş toýy tutuldy, türkmen zyýaratçylary Saud Arabystanyndan Watanlaryna dolandylar we beýleki habarlar
20-nji fewralda Türkmenistanyň esasy habarlary Turkmenportal
Dünýäniň birinji raketkasy Medwedew Meksikadaky ýaryşda ýeňiş gazandy
Alkaras resmi taýdan ATP-niň reýtinginde birinji orundan Medwedewi gysyp çykardy
Sagdyn uzak ýaşlylyga päsgel berýän esasy ýaramaz endik agzaldy
Milli Ştangaçylar 1 Altyn, 3 Kümüş Medal Aldy