Medeniýet we Jemgyýet

Habib Getži tutluşygy ýarygijeden soň başlar

Habib  Getži tutluşygy ýarygijeden soň başlar

Şu gün BAE-niň paýtagty Abu-Dabide UFC-niň çäklerinde taryhy tutluşyklaryň biri geçiriler.UFC-254 ady bilen geçiriljek bu tutluşykda russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getži özara güýç synanyşar.

Tutluşygyň gijäniň ýaryndan soň, has takygy, 00:30-dan soň başlamagyna garaşylýar.Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu Habib Nurmagomedowyň 28-nji duşuşygy bolar. 32 ýaşly türgeniň häzirki wagta çenli ýeňlişi ýok.

Onuň garşydaşy Getži bolsa geçiren 24 duşuşygynyň 22-sinde ýeňiş gazanyp, 2-sinde asgyn geldi.Habib soňky duşuşygynda Daston Porýeden, Getži bolsa Toni Fergýusondan üstün çykypdy.Bu gijeki duşuşyk Russiýanyň “REN TW” hem-de Täjigistanyň “Warziş” teleýaýlymlary arkaly görkeziler.

Ýene degişli makalalar

Habib GFC promouşenini 1 million dollara satyn aldy
Habib Nurmagomedow UFC-niň absolýut reýtinginde liderligini dowam edýär
MakGregor 23-nji ýanwarda Porýe bilen boljak söweşini tassyklady
Dana Uaýt Nurmagomedowyň çempionlyk guşagynyň ykbaly barada aýtdy
Nurmagomedowa Russiýanyň Gahrymany adyny bermek teklip edildi
UFC-niň ýolbaşçysy: “Habib 30-njy ýeňiş üçin oktagona dolanar”
Toni Fergýusonyň indiki garşydaşy belli boldy