Russiýa oktýabr aýynda üçünji gezek Türkmenistandan ýörite uçuşyny amala aşyrar

Russiýa oktýabr aýynda üçünji gezek Türkmenistandan ýörite uçuşyny amala aşyrar

Sibir howa ýollarynyň Türkmenabatdan Moskwa indiki ýörite uçuşy 29-njy oktýabrda meýilleşdirilýär. Degişli bildiriş Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Telegram kanalynda ýerleşdirildi.

Uçuş S78536 tertipde Domodedowo halkara howa menziliniň resmi web sahypasynda görkezilýär.

Bu uçuş 25-nji eksport uçuşy we 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda üçünji bolar.

Orta hasap bilen Russiýanyň ilçihanasy aýda Türkmenistandan Moskwa iki eksport gatnawyny gurnaýar. Şeýle uçuş iň soňky gezek 22-nji oktýabrda amala aşyryldy.

Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda Russiýa bilen yzygiderli gatnawlar togtadyldy

Ýene degişli makalalar

Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş etdi, Ahalyň AFK Çempionlar ligasynda öz meýdançasyndaky ilkinji duşuşygyna 19 müňden gowrak tomaşaçy geldi we beýleki habarlar
Aşgabatda döwlet bagşyçylyk bäsleşiginiň ýeňijileriniň atlary yglan edildi, Türkmenistanyň Lebap welaýatynda 3,5 müň maşgala üçin şäherçeler gurulýar, Apple iPhone 15 nesline degişli smartfonlaryny tanyşdyrdy we beýleki habarlar
Ýewropaly arheologlar Türkmenistandaky gadymy Marguşyň gazuw-agtaryş işlerine täzeden girişerler, Aşgabatda Özbegistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bellenildi, Gülnäz Rozykulowanyň eserleriniň ýubileý sergisi açyldy we beýleki habarlar
TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARÇMAN ŞYPAHANASYNDA ALNYP BARYLÝAN IŞLER BILEN TANYŞDY
Prigožiniň öldürilmegi we netijeleri
Türkmen mekdep okuwçylaryna ýurduň Prezidentiniň adyndan noutbuklar sowgat berler, Azerbaýjanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipä bellendi we beýleki habarlar