Türkiye Ysraýyla suratlar bilen jogap berdi

Türkiyäniň Daşary işler ministrligi Ysraýylyň hökümedine Gazada eden harby jenaýatlaryny subut edýän suratlar bilen jogap berdi.

Türkiyäniň Daşary işler ministrliginiň sosial media platformasyndan berilen beýanatda: "Genosid bilen günäkärlenýän Ysraýylyň hökümediniň daşary işler ministri Israel Katsa jogabymyz" sözleri bilen jogap berildi.

Beýanatda Ysraýylyň Gaza garşy guran hüjümlerinde ýogalan çagalar, kepene soralan jynazalary daşaýan gazalylar we köpçülikleýin mazarlaryň suratlary paýlaşyldy.

Ysraýylyň daşary işler ministri Israel Kats X sosial media platformasyndan Prezident Rejep Taýýip Erdogany nyşana alyp beýanat beripdi.

Ýene degişli makalalar

Ysraýyl Gaza zolagynyň Han Ýunus şäherinde palestinalylaryň sygynan mekdebe hüjüm gurady
Prezident Erdogan Ministrler kabinetiniň mejlisinden soň beýanat berdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Prezident Erdogan Waşingtonda Möhüm Duşuşyklar Geçirýär
“16 Müňden Gowrak Çaganyň Ölen Harabalygy, Aslynda Legallygyny Ýitiren Halkara Ulgamyň Harabalygy"
Prezident Erdogan ABŞ-da saparda bolýar
Ysraýylyň Gaza guran soňky hüjümlerinde ýene-de 81 palestinaly ýogaldy