Türkmenbaşyda käbir azyk önümleri tapdyrmaýar, käbiri tas iki esse gymmatlady

Türkmenbaşyda käbir azyk önümleri tapdyrmaýar, käbiri tas iki esse gymmatlady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde käbir azyk önümleri söwda tekjelerinde tas tapdyrmaýar. Şeýle-de, sebitde käbir azyk önümleriniň bahasy tas iki esse gymmatlady. Söwdagärler munuň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10% ýokarlanandan soň, özleriniň töleýän salgytlarynyň möçberiniň hem artandygy bilen düşündirýärler.

Ýene degişli makalalar

Balkanda nas satýanlara we atýanlara garşy giň gerimli reýdler geçirilýär
Aşgabatda pul nagtlaşdyrmak gaýtadan kynlaşýar. Balkanda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär
Türkmenistanyň “Deňiz söwda floty” ýük awtoulaglarynyň daşalmagyna ýeňillikli nyrhnamalary girizdi
Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky daşary ýurt dükanlarynda internet-söwdalary üçin täze bank kartyny işe girizdi, Türkmenistanda 8-nji mart mynasybetli pul sowgatlary gowşurylyp başlandy we beýleki habarlar
Balkan welaýatynyň migrasiýa gulluklary prokuratura tarapyndan barlanýar
Balkanda nas satýanlara we atýanlara garşy giň gerimli reýdler geçirilýär
Türkmen banky täze VISA Virtual bank kartyny işe girizdi