Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 25 esse ýokarlandy

Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 25 esse ýokarlandy

Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy soňky ýyllarda görnetin ýokarlanýar. Has takygy, geçen ýyl özara söwda dolanyşygyň mukdary 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 25 esse ýokarlandy. Bu barada ÝB-niň Statistika býurosyna salgylanyp, Trend habar berýär.

2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 959,75 million ýewro deň boldy. Bu 2022-nji ýyldakydan 25 esse ýa-da 921,1 million ýewro möçberde ýokarydyr. Deňeşdirmek üçin, 2022-nji ýylda türkmen-gerk söwda dolanyşygy 38,64 million ýewro barabar bolupdy.

Çeşmäniň bellemegine görä, 2018 — 2023-nji ýyllaryň aralygynda iki ýurduň umumy söwdasy 1,2 milliard ýewro deň boldy.

Ýene degişli makalalar

Elektrik tokda işleýän ulaglar ýollaryň täze eýeleri bolarmy?
“Söwda Mukdaryny 6 Milliard Dollardan 10 Milliard Dollara Ýetirmegi Maksat Edinýäris"
ABŞ Russiýa bilen söwdany artdyrdy
Türkiýe kofäni 146 ýurda eksport edýär
2023: Türkmenistan bilen Italiýanyň arasyndaky söwda €230 milliona golaýlady
Roberts: Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky täze gaz ylalaşygy Hazarüsti taslamasy üçin oňyn habar