Türkmenistanda öndürilýän uçar kerosinine isleg ýokarlanýar

Türkmenistanda öndürilýän uçar kerosinine isleg ýokarlanýar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Bu barada TDH habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gruziýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmennebit döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen binýatlyk ýagy, uçar kerosinini, nebit ýol bitumyny,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine tekiz boýalan hem-de žakkard tüýjümek önümler, ýorgan-düşek daşlyklary, nah ýüplük, geçiniň ýüňi ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 833 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurduň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 6 million 207 müň manatdan gowrak bolan polipropileni, nebit ýol bitumyny, binýatlyk ýagy (Türkmennebit döwlet konserni), float aýnasyny, el halylaryny satyn aldylar.

Ýene degişli makalalar

Aprel I hepde: TDHÇMB-da eksport geleşikleri $21 milliona golaýlady
Maý III hepde: TDHÇMB-da eksport geleşikleri $78 milliona golaýlady
Türkmennebit döwlet konserniniň önümleri birža söwdalarynda uly islege eýe boldy
65 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy
Birža söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy
Birža söwdalarynda geleşikleriň 75-si hasaba alyndy