Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş işgärleriniň 70-e golaýyny sylaglady

Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş işgärleriniň 70-e golaýyny sylaglady

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ildeşlerimizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany bilen sylaglady:

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Kakabaýewiç Amannepesowy,

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň bejeriş-öňüni alyş kömegini guramak boýunça orunbasary Çary Rozyýewiç Agamyradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň başlygy Gurbangül Annaguliýewna Öwliýagulowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň başlygy Azat Babadurdyýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň önüni alyş merkeziniň başlygy Kemal Usainowiç Mawlanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiri Sona Agajanowna Annaniýazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi boýunça müdiri Nurmämmet Öweznepesowiç Serdarowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň hyzmat ediş-hojalyk işleri boýunça orunbasary Orazguly Gurbangulyýewiç Orazowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Halkara Ene mähri merkezi boýunça orunbasary Anna-Täç Ataýewna Ulugberdiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkezi boýunça orunbasary Täçmyrat Durdymuhammedowiç Altyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Göz kesellerini bejeriş halkara merkezi boýunça orunbasary Gylyçnepes Oraznepesowiç Annanepesowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Stomatologiýa merkezi boýunça orunbasary Ýagmyr Orazmuhammedowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplumynyň ortopediýa bölüminiň müdiri Alym Nurýagdyýewiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplumynyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň müdiri Myratberdi Kuwatmyradowiç Gaýypowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň müdiri Myrat Amanowiç Gutlyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplumynyň kliniki barlaghana bölüminiň müdiri Galina Iwanowna Mamedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň umumy endokrinologiýa bölüminiň lukmany Sähragül Uwraimdurdyýewna Babaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň şöhle we funksional anyklaýyş bölüminiň lukmany Jemal Kakajanowna Baýjikowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplumynyň plastiki hirurgiýa bölüminiň müdiri Wepa Baýramowiç Baýryýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň umumy endokrinologiýa bölüminiň uly şepagat uýasy Şemşat Baýramowna Geldimyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň maslahat beriş-anyklaýyş bölüminiň lukmany Ogulnur Öwezowna Derýagulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň II anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň müdiri Musa Azizowiç Izmaýlowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň arterial gipertenziýa bölüminiň müdiri Şirin Geldiýewna Berdiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara iç keselleri merkeziniň lukmany Ýazgül Rejepdurdyýewna Şagulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkeziniň äň-ýüz hirurgiýasy bölüminiň müdiri Begmyrat Osmanowiç Mämmetgylyjowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkeziniň lukmany Gurbanmyrat Gullyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Stomatologiýa merkeziniň hirurgik stomatologiýa bölüminiň müdiri Serdar Atajanowiç Burynowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Stomatologiýa merkeziniň lukmany Sähet Täçmyradowiç Täçmyradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Ýöriteleşdirilen gaýragoýulmasyz saglygy goraýyş kömek gullugy bölüminiň şepagat uýasy Merjen Rustamowna Annagulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Ýöriteleşdirilen gaýragoýulmasyz saglygy goraýyş kömek gullugy bölüminiň şepagat uýasy Gunça Batyrowna Ýazhanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Merkezi deri-wenerologiýa hassahanasynyň dispanser bölüminiň müdiri Tatýana Nikolaýewna Nomnoýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň wirusly gepatitler çagalar bölüminiň müdiri Aýlar Agaýewna Durdygylyjowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň içege ýokanç keselleriň ulular bölüminiň müdiri Akgül Ýaraşowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň kabul ediş bölüminiň müdiri Çemen Hydyrowna Ýowyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň lukmany Azat Esendurdyýewiç Mämmetweliýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň lukmany Soltan Amanniýazowna Çekirowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň lukmany Irina Ýurýewna Salarowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Merkezleşdirilen barlaghanasynyň immunoserologiýa bölüminiň lukman barlamçysy Ogulsapar Hojaberdiýewna Myratmuhammedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Rozagül Gurbanmyradowna Mämmetguliýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Gülşat Kakabaýewna Meredowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Enegül Satybaldyýewna Halmyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Ogulhally Aşyrmyradowna Allanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Aýnabat Ilýasowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Gülnabat Amanowna Hakberdiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Orazjemal Amanowna Kakaýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokanç keseller kafedrasynyň müdiri Amanmyrat Jepbarowiç Şükürowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokanç keseller kafedrasynyň assistenti Batyr Aýdogdyýewiç Täjiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň 1-nji anesteziologiýa we reanimasiýa bölüminiň lukmany Bilbil Ýazmuhammedowna Hommadowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň iç keselleri bölüminiň müdiri Geldimyrat Baýramowiç Altyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň reanimasiýa bölüminiň müdiri Tirkişgeldi Nurberdiýewiç Annalyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň kliniki anyklaýyş barlamhanasynyň barlamçysy Annanabat Orazdurdyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň Aşgabat şäher hassahanasynyň iç keselleri bölüminiň müdiri Aga Şamilýewiç Ilbaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkeziniň giperbariki oksigenasiýa bölüminiň müdiri Aýtäç Gurbanmuhammedowna Tuşiýewany,

Gözellik estetiki merkezi hususy kärhanasynyň direktory Gulýa Halnepesowna Annanepesowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Batyr Agajanowiç Annamyradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Gökdepe etrap köpugurly hassahanasynyň reanimasiýa bölüminiň lukmany Myrat Meredowiç Şamämmedowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň müdiri Jumamyrat Gummyýewiç Söýünjalyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy şäher hassahanasynyň baş lukmany Tahyr Annataganowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäher hassahanasynyň şepagat uýasy Altyn Kiçjikowna Täçmämmedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Balkan Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň feldşeri Meýdanmuhammet Garlyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň ýokanç keseller lukmany Gülnara Baýramowna Babajanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň ýokanç keseller çagalar bölüminiň müdiri Oguljan Çäşemowna Dokaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň S.A.Nyýazow adyndaky etrap hassahanasynyň ýokanç keseller bölüminiň şepagat uýasy Kamuna Ýusupbaýewna Ýuldaşowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýüniň şepagat uýasy Ogulnabat Haljanowna Kurbanklyçewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasynyň merkezleşdirilen barlaghanasynyň barlamçy lukmany Gülçehra Jumakulyýewna Ýangibaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasynyň ýiti wirusly gepatitler bölüminiň lukmany Şasanam Narzullaýewna Sahatowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Babajan Italmazowiç Metkurbanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher hassahanasynyň çagalar ýokanç keseller bölüminiň şepagat uýasy Kizlargul Tajimuradowna Karimowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýat köpugurly hassahanasynyň ýokanç keseller bölüminiň uly şepagat uýasy Ogulhajar Aýdogdyýewna Uhaýewany.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
07.03.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Ene mähri diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Ene mähri diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Türkmen diplomaty BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşdy